Sady digitálních učebních materiálů
Sady výukových materiálů jsou zazipovány (WinZip) a obsahují 20 souborů. Před použitím je nutné odzipovat.  Návod
Předmět Téma Formát po rozbalení
Dějepis Dějiny 20. století
Český jazyk a literatura Skladba
Český jazyk a literatura Literatura od 20. let 20. století po současnost
Český jazyk a literatura Tvarosloví
Český jazyk a literatura Od real. po svět. literaturu v meziválečném období
Dějiny kultury Umělecké slohy
Dějepis Od pravěku po 19. století
Český jazyk a literatura Literatura od starověku po romantismus
Český jazyk a literatura Pravopis, obecné poučení o jazyce
Společenskovědní základ Vybrané otázky z politologie
Společenskovědní základ Vybrané otázky z filozofie
Společenskovědní základ Vybrané otázky z teor. a aplik. psychologie
Komunikace ve službách Vybrané otázky z etikety
Anglický jazyk English in Gastronomy
Anglický jazyk English in Tourism I.
Anglický jazyk English in Tourism II.
Anglický jazyk English grammar in gastronomy
Německý jazyk Gramatika a slovní druhy
Německý jazyk Gramatika a slovní druhy II
Německý jazyk Němčina v cestovním ruchu
Německý jazyk Realien
Německý jazyk Deutsch im Hotel und Restaurant
Základy přírodních věd Základy přírodních věd
Základy přírodních věd Anorganická a organická chemie
Základy přírodních věd Ekologie
Základy přírodních věd Základy přírodních věd
Průvodcovské služby Příprava průvodce cestovního ruchu na zájezd
Informatika Textový editor
Odborné předměty Sommelierství
Odborné předměty Víno
Odborné předměty Suroviny II.
Technologie Příprava bezmasých pokrmů
Ubytovací a stravovací provoz Výživa
Stolničení Stolničení
Stolničení Podávání pokrmů a nápojů
Stolničení Odbytová střediska
Ubytovací a stravovací provoz Stravovací provoz
Ubytovací a stravovací provoz Hotelový provoz
Potraviny a výživa Výživa
Potraviny a výživa Potraviny rostlinného původu
Potraviny a výživa Potraviny živočišného původu
Technologie Příprava pokrmů ve výrobním středisku
Technologie a suroviny Náplně, polevy, ozdoby
Technologie a suroviny Tuky, smetana, zmrzliny
Technologie a suroviny Kypřící prostředky a jejich využití v CV
Technologie Mezinárodní kuchyně
Účetnictví Účetnictví
Zeměpis cestovního ruchu Světadíly
Zeměpis cestovního ruchu Oblasti cestovního ruchu
Odborné předměty Baristika
Odborné předměty Barmanství
 Matematika Výrazy a jejich úpravy
Matematika Řešení rovnic a nerovnic v množině R
Seminář a cvičení z matematiky Příprava ke státní maturitě - pracovní listy