Projekt ESF   CZ.1.07/1.5.00/34.0821  EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM

INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY NA SŠSS

Realizované šablony:

II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

II/4 Roční jazykový kurz pro učitele cizích jazyků v ČR

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol

V/3 Podpora stáží pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů

Výstupy projektu - sady digitálních učebních materiálů šablony
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Předmět Téma Formát
po rozbalení
archívu Win
ZIP
Označení
Dějepis Dějiny 20. století VY_32_INOVACE_01_DE
Český jazyk a literatura Skladba VY_32_INOVACE_02_CJL
Český jazyk a literatura Literatura od 20. let 20. století po současnost VY_32_INOVACE_03_CJL
Český jazyk a literatura Tvarosloví VY_32_INOVACE_04_CJL
Český jazyk a literatura Od real. po svět. literaturu v meziválečném období VY_32_INOVACE_05_CJL
Dějiny kultury Umělecké slohy VY_32_INOVACE_06_DK
Dějepis Od pravěku po 19. století VY_32_INOVACE_07_DE
Český jazyk a literatura Literatura od starověku po romantismus VY_32_INOVACE_08_CJL
Český jazyk a literatura Pravopis, obecné poučení o jazyce VY_32_INOVACE_09_CJL
Společenskovědní základ Vybrané otázky z politologie VY_32_INOVACE_10_OSZ
Společenskovědní základ Vybrané otázky z filozofie VY_32_INOVACE_11_OSZ
Společenskovědní základ Vybrané otázky z teor. a aplik. psychologie VY_32_INOVACE_12_OSZ
Komunikace ve službách Vybrané otázky z etikety VY_32_INOVACE_13_KvS
Anglický jazyk English in Gastronomy VY_32_INOVACE_14_AJ
Anglický jazyk English in Tourism I. VY_32_INOVACE_15_AJ
Anglický jazyk English in Tourism II. VY_32_INOVACE_16_AJ
Anglický jazyk English grammar in gastronomy VY_32_INOVACE_17_AJ
Německý jazyk Gramatika a slovní druhy VY_32_INOVACE_18_NJ
Německý jazyk Gramatika a slovní druhy II VY_32_INOVACE_19_NJ
Německý jazyk Němčina v cestovním ruchu VY_32_INOVACE_20_NJ
Německý jazyk Realien VY_32_INOVACE_21_NJ
Německý jazyk Deutsch im Hotel und Restaurant VY_32_INOVACE_22_NJ
Matematika Funkce VY_32_INOVACE_23_MA
Matematika Funkce, přímka, vektor VY_32_INOVACE_24_MA
Základy přírodních věd Základy přírodních věd VY_32_INOVACE_25_ZPV
Základy přírodních věd Anorganická a organická chemie VY_32_INOVACE_26_ZPV
Základy přírodních věd Ekologie VY_32_INOVACE_27_ZPV
Základy přírodních věd Základy přírodních věd VY_32_INOVACE_28_ZPV
Průvodcovské služby Příprava průvodce cestovního ruchu na zájezd VY_32_INOVACE_29_PrS
Informatika Textový editor VY_32_INOVACE_30_INF
Informatika Windows 8 VY_32_INOVACE_31_INF
Odborné předměty Sommelierství VY_32_INOVACE_32_OP
Odborné předměty Víno VY_32_INOVACE_33_OP
Odborné předměty Suroviny II. VY_32_INOVACE_34_OP
Technologie Příprava bezmasých pokrmů VY_32_INOVACE_35_TE
Ubytovací a stravovací provoz Výživa VY_32_INOVACE_36_USP
Stolničení Stolničení VY_32_INOVACE_37_ST
Stolničení Podávání pokrmů a nápojů VY_32_INOVACE_38_ST
Stolničení Odbytová střediska VY_32_INOVACE_39_ST
Ubytovací a stravovací provoz Stravovací provoz VY_32_INOVACE_40_USP
Ubytovací a stravovací provoz Hotelový provoz VY_32_INOVACE_41_USP
Potraviny a výživa Výživa VY_32_INOVACE_42_PV
Potraviny a výživa Potraviny rostlinného původu VY_32_INOVACE_43_PV
Potraviny a výživa Potraviny živočišného původu VY_32_INOVACE_44_PV
Technologie Příprava pokrmů ve výrobním středisku VY_32_INOVACE_45_TE
Technologie a suroviny Náplně, polevy, ozdoby VY_32_INOVACE_46_TE
Technologie a suroviny Tuky, smetana, zmrzliny VY_32_INOVACE_47_TE
Technologie a suroviny Kypřící prostředky a jejich využití v CV VY_32_INOVACE_48_TE
Technologie Mezinárodní kuchyně VY_32_INOVACE_49_TE
Účetnictví Účetnictví VY_32_INOVACE_50_UC
Zeměpis cestovního ruchu Světadíly VY_32_INOVACE_51_ZCR
Zeměpis cestovního ruchu Oblasti cestovního ruchu VY_32_INOVACE_52_ZCR
Odborné předměty Baristika VY_32_INOVACE_53_OP
Odborné předměty Barmanství VY_32_INOVACE_54_OP
Výstupy projektu - sady výukových materiálů šablony:
IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol

Předmět

Téma

Formát
po rozbalení
archívu WinZIP

Označení

 Matematika

 Výrazy a jejich úpravy

VY_42_INOVACE_01_M

 Matematika

 Řešení rovnic a nerovnic v množině R

VY_42_INOVACE_02_M

 Seminář a cvičení z matematiky

 Příprava ke státní maturitě - pracovní listy

VY_42_INOVACE_03_M

 Seminář a cvičení z matematiky

 Příprava ke státní maturitě - testy

VY_42_INOVACE_04_M