Projekt EU: Pohyb A strava, TO JE ČISTÁ HLAVA

INFORMACE O PROJEKTU     cíle projektu      AKTIVITY      VIDEO

Cíle projektu: 

Cílem tohoto projektu je rozšířit a obohatit spektrum znalostí žáků ZŠ/SŠ v MSK z oblasti zdravého životního stylu, a to prostřednictvím nových metod a forem výuky na ZŠ/SŠ, které povedou žáky k ustáleným návykům, resp. ke zdravému životnímu stylu a pomohou jim ke snadnější orientaci v oblasti zdravého stravování, správného využívání pohybových aktivit pro udržení fyzické i psychické rovnováhy a zvládání každodenních dopravních situací.

 Náplň projektového týdne:

DEN 1 - Jsi, co jíš (od výběru potravin až po zdravý jídelníček)

DEN 2 - Netradiční pohybové aktivity (od hodin tělesné výchovy až po využití volného času)

DEN 3 - Je lepší chodit pěšky (význam chůze jako nejpřirozenějšího pohybu člověka)

DEN 4 - Jak se chovat v dopravě (netradiční ukázky, dopravní výchova dle jednotlivého stupně školy, možnost odzkoušení, první pomoc v dopravě apod.)

DEN 5 - Den evaluace žáky ZŠ a SŠ (tvorba koláží, výtvarných sdělení, digitálních knih - způsob evaluace bude přizpůsoben žákům od 1. stupně ZŠ až po žáky 4. ročníku SŠ)

Vzhledem k tomu, že tyto nové metody a formy k tématu zdravý životní styl se budou přímo dotýkat vyučovacích aktivit, budeme v projektu vzdělávat nejen žáky, ale i pedagogické pracovníky.

Do projektu budou zapojeni žáci ZŠ a SŠ v MSK. Účastníky budou jak žáci ZŠ/SŠ z velkých měst (např. Ostrava, Opava), tak i z menších městeček a vesnic v MSK (např. Dolní Lhota, Břidličná).

V rámci aktivit projektu zapojíme žáky min. 15 ZŠ a 5 SŠ v MSK.

Všichni žáci budou moci prožít projektový týden ve své škole na téma Pohyb a strava, to je čistá hlava, který zahrnuje jak obecné, tak i praktické ukázky.

Projekt v délce 10 měsíců – od 23. 9. 2014 do 31. 7. 2015 - bude realizován firmou TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. a partnery SŠ společného stravování z O. Hrabůvky, SŠE Na Jízdárně, Ostrava a Motocyklová asociace ČR z Prahy.

Kontakt:

Ing. Tereza Moravcová

projektový manažer

email: moravcova@tempo.cz