Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013

  Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.