Projekt UNIV2  KRAJE
Školy - centra celoživotního učení

Střední škola společného stravování se účastní projektu UNIV2 KRAJE, který je realizován Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Projekt UNIV 2 KRAJE navazuje na projekt UNIV (Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé) realizovaný v letech 2005 až 2008.  Cílem tohoto projektu je pomoci školám při přeměně v centra celoživotního učení, v nichž budou učit nejen žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale také nabízet nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé. Do projektu jsou zapojeny školy ze všech krajů ČR kromě Prahy. Na naplňování projektových aktivit se podílí celkem 12 pracovníků školy.

mapaCR.gif

Realizační tým

Programy dalšího vzdělávání

Další aktivity projektu