Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy

CZ.1.07/1.3.05/11.0026

Obsah projektu

Realizací projektu bude podpořena skupina pedagogů, vzdělávaných v metodách a moderních didaktických postupech pro úspěšnou realizaci kurikulární reformy.  V období od ledna 2009 do dubna 2011 proběhne 10 víkendových vzdělávacích kurzů. Akreditované kurzy budou mít formu interaktivních tréninků a workshopů, během kterých si vyučující Střední školy společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace vyzkouší aktivizující metody učení sami na sobě.

Cílem projektu je všestranně připravit pedagogy naší školy na probíhající změny ve vzdělávací soustavě ČR a úspěšné zavedení školních vzdělávacích programů, včetně rozvoje klíčových kompetencí učitelů a jejich dovedností k tvorbě příznivého sociálního klimatu školy. Náš cíl vychází ze strategického záměru školy – zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání žáků s výsledkem lepší uplatnitelnosti absolventů středního odborného vzdělávání na trhu práce.

Tomuto cíli odpovídá náplň klíčových aktivit směrem k cílové skupině:

  • Vzdělávání pedagogů k využívání nových vyučovacích metod.

  • Trénink klíčových kompetencí pedagogických pracovníků.

  • Vzdělávání pedagogů ke změně klimatu třídy a školy.

  • Vytvoření mechanismů diseminace příkladů dobré praxe do výuky.

Webové stránky projektu: www.esfrer.cz