Projekt:
„Nové trendy v profesním vzdělávání v oborech elektrotechniky, stavebnictví a gastronomie“
reg. č. CZ.1.07/3.2.07/02.0018


 

Projekt „Nové trendy v profesním vzdělávání v oborech elektrotechniky, stavebnictví a gastronomie“ (reg. č. CZ.1.07/3.2.07/02.0018) byl realizován v rámci operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a reagoval na vývoj moderních technologií v současné společnosti a zároveň byly při jeho realizaci zohledněny požadavky zaměstnavatelů, profesních sdružení a asociací na získávání znalosti nových technologických trendů a postupů v oborech elektrotechniky, stavebnictví, gastronomie. 

Projekt byl zaměřen na cílovou skupinu lektorů, tj. pedagogických pracovníků realizujících další profesní vzdělávání ve školách v oborech elektrotechnika, stavebnictví a gastronomie, kteří působí v Moravskoslezském kraji.

V rámci projektu bylo vytvořeno 5 nových vzdělávacích modulů. 2 z oboru elektrotechnika, 1 z oboru stavebnictví, 2 z oboru gastronomie a 1 lektorský (e-learningový) modul. 

Jednotlivé moduly byly pilotně ověřeny cílovou skupinou.

Nabízené kurzy:

Molekulární gastronomie

Sommeliérství

UDRŽITELNOST PROJEKTU

Projekt byl realizován žadatelem a třemi partnerskými středními školami z Moravskoslezského kraje:

•         Střední škola elektrotechnická Ostrava, Na Jízdárně 30, p.o., www.sse-najizdarne.cz

•         Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, p. o. www.ssss.cz

•         Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, p. o., www.ssed-fm.cz

 

Stránky projektu          www.tempo.cz