Uh     Ing. Ivana Uherková
Rozvrh hodin SŠSS
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
Týden
Den
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
ST
Pondělí
SCR2
Inf
2 222
SCR4
Inf
2 202
NS1
EM
 108
Č2
Inf
 212
SCR4
Inf
2 202
Úterý
NS1
EM
 108
SCR1
Inf
2 202
NS2
EM
 302
DM1
EM
 251
D1
Inf
 212
DM1
Inf
 212
Středa
SCR2
Ad
 212
NS2
EM
 302
SCR3
Inf
1 222
DM2
EM
 251
Č2
Inf
 212
Čtvrtek
NS2
EM
 302
NS1
EM
 108
Pátek
SCR2
Ad
 212
NS1
EM
 108
LT
Pondělí
KČ3
Inf
2 202
CU3
ZPo
 303
NS2
EM
 230
Úterý
CU3
Inf
 212
NS2
EM
 302
SCR3
Inf
1 222
CU3
ZPo
 303
CU1
Inf
1 230
DM1
EM
 251
Středa
CU1
Ek
 321
NS1
EM
 108
CU3
Inf
 212
DM2
EM
 251
HRP4
Inf
 222
D2
Inf
 202
Čtvrtek
CU1
Ek
 321
SCR1
Inf
2 202
CU1
Inf
1 212
NS2
EM
 302
SCR4
Inf
2 202
Pátek
NS1
EM
 108
KČ3
Inf
2 202
CU3
ZPo
 303
HRP4
Inf
 222
SCR2
Inf
2 222
Vytvořené v programu Rozvrh 6 © RNDr. Červený
30.09.2019