K2     ST
Rozvrh hodin SŠSS
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
Týden
Den
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
ST
Pondělí
PV 
Te 249
Ek 
Hr 211
Te 
Te 211
ČJL 
Bj 253
AJ 
Va 211
TV 
Ba P
Inf 
Bt 212
Úterý
ČJL 
Bj 211
Inf 
Bt 212
Te 
Te 211
NJ 
Ha 211
M 
Gr 211
AJ 
Va 211
Středa
Te 
Te 211
ČJL 
Bj 211
St 
Sy 249
OZ 
Te 211
ZPV 
Sa 211
TV 
Ba TV
AJ 
Va 211
Čtvrtek
M 
Gr 211
Te 
Te 211
AJ 
Va 211
St 
Sy 249
PV 
Te 249
NJ 
Ha 301
Pátek
Ek 
Hr 211
ZPV 
Sa 211
Te 
Te 249
AJ 
Va 211
ČJL 
Bj 211
OZ 
Te 211
LT
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Vytvořené v programu Rozvrh 6 © RNDr. Červený
30.09.2019