HRP2     ST, LT
Rozvrh hodin SŠSS
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
Týden
Den
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
ST
Pondělí
AJ 1
Dk 214
AJ 2
Ns 201
PV 
Te 249
ČJL 
Šl 214
St 
Bt 214
M 
Vi 232
ZPV 
Sa 214
PV 
Te 214
Úterý
Te 
Hr 214
 
Kr 214
M 
Vi 232
NJ 1
Ku 301
Inf 2
Vi 202
Inf 1
Bt 230
NJ 2
Ku 301
TV 1
Ba P
TV 2
Če TV
AJ 1
Dk 214
AJ 2
Ns 308
Středa
SVZ 
Sd 214
ZPV 
Sa 214
AJ 1
Dk 308
AJ 2
Ns 214
TV 1
Ba TV
TV 2
Če F
M 
Vi 232
Te 
Hr 214
ČJL 
Šl 214
Čtvrtek
 
Kr 214
St 
Bt 214
ČJL 
Šl 214
AJ 1
Dk 214
AJ 2
Ns 201
NJ 1
Ku 301
Inf 2
Vi 202
Inf 1
Bt 230
NJ 2
Ku 301
M 
Vi 232
Pátek
ČJL 
Šl 214
ČJL 
Šl 214
M 
Vi 214
AJ 1
Dk 214
AJ 2
Ns 201
St 
Bt 214
TV 1
Ba TV
TV 2
Če F
Te 
Hr 249
LT
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Te 
Hr 214
ČJL 
Šl 214
M 
Vi 232
St 
Bt 214
 
Kr 214
AJ 1
Dk 214
AJ 2
Ns 308
TV 1
Ba P
TV 2
Če TV
Vytvořené v programu Rozvrh 6 © RNDr. Červený
30.09.2019