Rozvrh hodin SŠSS
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
LT
Čtvrtek
Vyučující
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
Mgr. Veronika Bajgarová
ČJL
KČ2A 
253
SCR1 
314
ČJL
SCR4 
253
ČJL
CU1 
321
ČJL
D3 
250
ČJL
SCR4 
107
Mgr. Lubomír Bardaševský
TV
Č1 1
P
TV
KČ3 1
P
ZCR
SCR2 
204
Mgr. Silvie Bártlová
St
HRP1 
104
St
HRP3 
111
Mgr. Dagmar Bartoníková
St
K1 
110
USP
NS1 
108
Inf
CU1 2
230
USP
NS1 
108
Inf
KČ2B 2
230
Mgr. Zuzana Byrtusová
AJ
HRP4 
103
AJ
NS1 2
201
AJ
SCR4 2
201
SCJ
SCR4 1
308
AJ
SCR4 1
201
Mgr. Ilona Černovská
TV
SCR3 2
F
TV
HRP3 
TV
TV
CU1 2
F
TV
SCR2 2
F
Mgr. Marcela Dunkerová
AJ
HRP3 1
111
AJ
HRP1 1
211
AJ
D3 AJ-P
250
AJ
Č1 1
311
AJ
CU1 1
321
Mgr. Jitka Dvořáková
M
SCR2 
311
M
KČ3 
208
M
DM3 
251
PS
SCR3 
212
M
HRP1 
104
Bc. Kamila Fukanová
Su
CU3 
303
PV
K1 
110
Te
CU3 
303
Su
CU1 
321
Mgr. Zuzana Grossová
M
SCR4 
232
M
HRP4 
103
M
CU3 
303
M
KČ2A 
309
M
SCR3 
304
Mgr. Jarmila Hartmanová
NJ
Č1 1
308
NJ
CU1 2
301
NJ
CU1 1
301
NJ
SCR1 1
314
NJ
KČ3 2
301
NJ
SCR2 1
301
Ing. Felicia Hašková
EM
DM3 
251
UP
DM3 
230
ZPo
KČ3 
208
HRP1 
104
Úč
DM3 
251
Mgr. Jan Hruška
Te
D3 K
250
ZPo
D3 
250
Ek
Č1 
312
Te
K1 
249
HRP
HRP4 
249
Te
KČ2B 
211
Ing. Veronika Kristiníková
Ek
KČ2B 
211
Ek
SCR2 
311
Ek
K1 
110
Úč
NS2 
302
Ek
SCR1 
314
Mgr. Markéta Kulhánková
NJ
SCR2 2
308
NJ
HRP4 
103
Mgr. Ivana Matulová
Mgr. Pavlína Mušálková
USP
NS2 
249
USP
NS2 
230
St
D3 K
237
TV
HRP4 
TV
PV
KČ2A 
309
St
KČ3 
208
Ing. Pavla Noskievičová
AJ
SCR1 2
314
AJ
NS1 1
108
AJ
SCR1 1
314
AJ
SCR1 2
308
SCJ
SCR4 2
201
Mgr. Jolana Orlíková
TV
SCR3 1
TV
TV
CU1 1
F
TV
CU3 
TV
TV
SCR2 1
TV
TV
NS2 
TV
Ing. Drahomíra Peňázová
AJ
HRP3 2
201
AJ
SCR2 1
201
AJ
Č1 2
312
AJ
DM3 AJ-P
251
Mgr. Petra Radková
ČJL
HRP1 
104
ČJL
DM3 
251
ČJL
K1 
110
ČJL
NS2 
302
Mgr. Ing. Kateřina Salamonová
ZPV
K1 
110
ZPV
HRP3 
111
ZPV
KČ2A 
309
ZPV
D3 
250
ZPV
HRP4 
103
Mgr. Hana Schwarzová
NJ
KČ2A 
309
NJ
D3 NJ-P
237
AVČ
SCR1 
314
AVČ
SCR2 
204
OZ
D3 
250
Mgr. Hana Strádalová
SVZ
HRP1 
104
SVZ
SCR4 
253
SVZ
HRP4 
103
KS
HRP1 
104
Mgr. Monika Sysalová
St
D3 Č
237
St
KČ2B 
249
Te
KČ2A 
249
Te
D3 Č
250
USP
DM3 
251
Mgr. Zuzana Šlofarová
ČJL
NS1 
108
ČJL
KČ2B 
211
ČJL
SCR3 
304
Mgr. Petra Tesková
PV
KČ2B 
249
Te
Č1 
312
PV
Č1 
312
PV
HRP3 
249
Mgr. Adriana Tošková
Ing. Ivana Uherková
Ek
CU1 
321
Inf
SCR1 2
202
Inf
CU1 1
212
EM
NS2 
302
Inf
SCR4 2
202
Mgr. Zuzana Vandrolová
ZCR
SCR3 
204
AJ
KČ3 2
208
AJ
KČ3 2
208
AJ
KČ3 1
208
AJ
KČ2A 
309
AJ
DM3 AJ-Z
251
Mgr. Pavel Viskup
M
NS2 
232
Inf
NS1 
202
M
HRP3 
232
M
NS1 
232
M
D3 
250
Ing. Marian Vráblik
Inf
Č1 2
222
Inf
SCR3 2
222
Inf
HRP3 
222
Inf
KČ3 1
222
Inf
KČ2B 1
222
Inf
SCR1 1
222
Mgr. Jana Vyskočilová
NJ
SCR4 1
301
NJ
DM3 NJ-P
301
NJ
CU3 
308
NJ
Č1 2
312
NJ
DM3 NJ-Z
301
Ing. Dagmar Žáčková
AJ
CU3 
303
AJ
HRP1 2
308
AJ
SCR3 1
304
AJ
KČ2B 
211
AJ
CU1 2
303
Bc. Andrea Lehocká DiS.
Mgr. Dagmar Majerová
Vytvořené v programu Rozvrh 6 © RNDr. Červený
30.09.2019