Rozvrh hodin SŠSS
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
LT
Středa
Vyučující
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
Mgr. Veronika Bajgarová
SCR1 
314
ČJL
SCR1 
314
ČJL
HRP4 
253
ČJL
SCR4 
253
ČJL
CU1 
321
Mgr. Lubomír Bardaševský
TV
KČ3 1
TV
TV
SCR4 
TV
TV
HRP1 1
TV
Mgr. Silvie Bártlová
St
D2 
250
St
HRP1 
249
St
HRP3 
249
Mgr. Dagmar Bartoníková
USP
NS1 
108
Inf
KČ2A 2
230
St
K1 
110
Mgr. Zuzana Byrtusová
SCJ
NS2 
302
AJ
NS1 2
108
AJ
HRP4 
201
AJ
SCR4 1
201
Mgr. Ilona Černovská
TV
KČ3 2
TV
TV
KČ3 2
F
TV
SCR1 2
TV
TV
KČ2B 1
TV
Mgr. Marcela Dunkerová
AJ
HRP3 1
308
AJ
HRP1 1
104
AJ
Č1 1
312
AJ
CU1 1
201
AJ
K1 1
201
Mgr. Jitka Dvořáková
M
HRP1 
104
PS
SCR3 
204
M
SCR1 
314
M
DM2 
251
Bc. Kamila Fukanová
OK
CU1 
321
Te
CU3 
303
Su
CU1 
321
Te
CU1 
321
Mgr. Zuzana Grossová
M
SCR3 
304
M
KČ2B 
211
M
KČ2A 
309
M
CU3 
303
Mgr. Jarmila Hartmanová
NJ
SCR2 1
311
NJ
DM2 NJ-P
237
NJ
D2 
250
NJ
K1 2
110
NJ
Č1 1
312
Ing. Felicia Hašková
Úč
SCR3 
304
HRP4 
103
ZPo
KČ3 
208
HRP3 
232
Úč
SCR4 
107
Úč
DM2 
251
Mgr. Jan Hruška
Te
KČ2B 
211
HRP
HRP4 
249
Ek
KČ2A 
309
Te
KČ3 
208
Ing. Veronika Kristiníková
Ek
K1 
110
UP
NS2 
230
Úč
NS2 
302
ZPo
D2 
250
Úč
NS1 
108
Mgr. Markéta Kulhánková
NJ
SCR2 2
303
NJ
NS1 
108
Mgr. Ivana Matulová
Mgr. Pavlína Mušálková
UP
DM2 
251
UP
DM2 
251
St
KČ3 
208
USP
DM2 
251
TV
HRP4 
P
PV
HRP1 
249
Ing. Pavla Noskievičová
AJ
NS1 1
308
AJ
DM2 AJ-P
251
AJ
NS2 
308
Mgr. Jolana Orlíková
TV
SCR1 1
F
TV
HRP1 2
F
TV
KČ2B 2
F
SVZ
SCR1 
204
Ing. Drahomíra Peňázová
AJ
HRP3 2
111
AJ
SCR2 2
201
AJ
Č1 2
308
AJ
SCR2 1
311
AJ
SCR2 2
308
AJ
K1 2
110
Mgr. Petra Radková
ČJL
HRP3 
111
ČJL
K1 
110
SCR2 
311
ČJL
CU3 
303
ČJL
DM2 
251
Mgr. Ing. Kateřina Salamonová
ZPV
SCR4 
107
ZPV
KČ2A 
309
ZPV
Č1 
312
ZPV
K1 
110
ZPV
HRP3 
111
Mgr. Hana Schwarzová
TSCR
SCR2 
212
NJ
SCR4 2
107
NJ
HRP1 2
301
NJ
SCR3 1
304
Mgr. Hana Strádalová
KS
D2 
250
KS
SCR1 
314
SVZ
SCR3 
304
KS
Č1 
312
Mgr. Monika Sysalová
Te
HRP1 
104
St
Č1 
312
Te
HRP3 
111
PV
KČ3 
208
HP
SCR1 
249
St
KČ2B 
211
Mgr. Zuzana Šlofarová
ČJL
Č1 
312
ČJL
KČ2B 
211
DK
SCR4 
107
ČJL
NS1 
108
ČJL
D2 
250
Mgr. Petra Tesková
PV
HRP4 
249
OZ
CU3 
253
Te
D2 
250
OZ
Č1 
312
Mgr. Adriana Tošková
Ing. Ivana Uherková
Ek
CU1 
321
EM
NS1 
108
Inf
CU3 
212
EM
DM2 
251
Inf
HRP4 
222
Inf
D2 
202
Mgr. Zuzana Vandrolová
AJ
KČ3 1
201
ZCR
SCR4 
204
AJ
KČ2A 
309
AJ
D2 
250
ZCR
SCR3 
204
Mgr. Pavel Viskup
M
NS2 
232
Inf
DM2 
202
Inf
HRP1 1
202
M
HRP3 
232
Ing. Marian Vráblik
M
K1 
110
M
CU1 
321
Inf
KČ2A 1
222
Inf
SCR2 1
222
Mgr. Jana Vyskočilová
NJ
SCR3 2
301
NJ
KČ2B 
211
NJ
CU3 
303
NJ
K1 1
301
NJ
NS2 
302
NJ
Č1 2
301
Ing. Dagmar Žáčková
AJ
SCR3 1
304
AJ
HRP1 2
208
AJ
KČ2B 
211
AJ
CU1 2
321
AJ
SCR3 2
308
Bc. Andrea Lehocká DiS.
Mgr. Dagmar Majerová
Vytvořené v programu Rozvrh 6 © RNDr. Červený
30.09.2019