Rozvrh hodin SŠSS
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
LT
Pondělí
Vyučující
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
Mgr. Veronika Bajgarová
ČJL
HRP4 
253
ČJL
CU1 
321
ČJL
KČ2A 
309
ČJL
SCR1 
314
Mgr. Lubomír Bardaševský
OZ
K1 
110
TV
K1 1
TV
OZ
KČ2B 
211
TV
SCR4 
TV
Mgr. Silvie Bártlová
Mgr. Dagmar Bartoníková
USP
NS1 
249
Inf
K1 1
202
Inf
KČ2B 2
230
Mgr. Zuzana Byrtusová
SCJ
NS2 
201
AJ
SCR4 1
201
AJ
NS1 2
110
AJ
HRP4 
103
AJ
SCR4 2
201
Mgr. Ilona Černovská
TV
NS1 
P
SVZ
NS1 
253
TV
SCR1 2
F
TV
KČ2B 1
F
TV
HRP3 
F
Mgr. Marcela Dunkerová
AJ
Č1 1
312
AJ
CU1 1
321
AJ
HRP3 1
111
AJ
K1 1
110
Mgr. Jitka Dvořáková
TSCR
SCR1 
204
M
SCR1 
314
M
SCR2 
311
M
KČ3 
208
Bc. Kamila Fukanová
Te
CU1 
321
OK
CU1 
321
Te
CU3 
303
Te
CU1 
321
Su
CU3 
303
PV
K1 
249
Mgr. Zuzana Grossová
M
CU3 
303
M
SCR4 
232
M
Č1 
312
M
SCR3 
304
M
HRP4 
103
Mgr. Jarmila Hartmanová
NJ
SCR1 1
314
NJ
CU1 2
301
Ing. Felicia Hašková
MM CR
SCR3 
104
Úč
SCR4 
232
Úč
SCR3 
104
HRP4 
232
MM CR
SCR4 
107
Mgr. Jan Hruška
Ek
KČ2A 
309
HRP
HRP4 
103
Te
KČ3 
249
Ing. Veronika Kristiníková
Ek
SCR2 
311
PN
NS2 
302
Úč
NS2 
302
Mgr. Markéta Kulhánková
Mgr. Ivana Matulová
Mgr. Pavlína Mušálková
TV
HRP4 
TV
PV
KČ2A 
309
St
KČ3 
208
St
KČ2A 
309
HP
SCR2 
311
USP
NS2 
249
Ing. Pavla Noskievičová
AJ
NS1 1
108
AJ
SCR1 1
201
AJ
SCR1 2
311
AJ
NS2 
201
Mgr. Jolana Orlíková
TV
K1 2
P
TV
SCR1 1
TV
TV
KČ2B 2
TV
SVZ
SCR2 
204
TV
CU1 1
TV
Ing. Drahomíra Peňázová
AJ
SCR2 2
308
AJ
Č1 2
308
AJ
HRP3 2
201
AJ
K1 2
308
Mgr. Petra Radková
ČJL
HRP3 
111
ČJL
NS2 
302
ČJL
K1 
110
ČJL
CU3 
303
Mgr. Ing. Kateřina Salamonová
ZPV
HRP4 
103
ZPV
KČ2B 
211
ZPV
CU1 
321
ZPV
KČ3 
208
Mgr. Hana Schwarzová
NJ
SCR4 2
107
NJ
HRP3 1
111
TSCR
SCR2 
212
OZ
KČ3 
208
OZ
KČ2A 
212
Mgr. Hana Strádalová
KS
SCR1 
314
SVZ
HRP3 
253
SVZ
SCR3 
304
Mgr. Monika Sysalová
St
KČ2B 
211
Te
KČ2A 
309
St
Č1 
312
Mgr. Zuzana Šlofarová
ČJL
SCR3 
304
ČJL
SCR3 
304
ČJL
Č1 
312
ČJL
NS1 
108
ČJL
NS1 
108
Mgr. Petra Tesková
PV
Č1 
249
PV
HRP3 
249
OZ
Č1 
312
OZ
CU3 
253
Mgr. Adriana Tošková
Ing. Ivana Uherková
Inf
KČ3 2
202
ZPo
CU3 
303
EM
NS2 
230
Mgr. Zuzana Vandrolová
AJ
KČ3 1
208
AJ
KČ3 2
208
AJ
KČ2A 
309
Mgr. Pavel Viskup
M
HRP3 
232
M
NS1 
232
Ing. Marian Vráblik
Inf
K1 2
222
M
K1 
110
Inf
KČ2B 1
222
Mgr. Jana Vyskočilová
NJ
KČ3 1
301
NJ
HRP3 2
301
NJ
SCR3 2
301
NJ
SCR1 2
301
NJ
SCR4 1
107
Ing. Dagmar Žáčková
AJ
CU1 2
308
AJ
SCR3 1
308
AJ
KČ2B 
308
AJ
CU3 
308
Bc. Andrea Lehocká DiS.
Mgr. Dagmar Majerová
Vytvořené v programu Rozvrh 6 © RNDr. Červený
30.09.2019