Rozvrh hodin SŠSS
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
ST
Pátek
Vyučující
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
Mgr. Veronika Bajgarová
ČJL
SCR4 
107
ČJL
K2 
211
ČJL
HRP4 
253
Mgr. Lubomír Bardaševský
OZ
CU2 
312
TV
HRP1 1
TV
ZCR
SCR2 
311
TV
HRP2 1
TV
Mgr. Silvie Bártlová
Mgr. Dagmar Bartoníková
Inf
KČ1B 1
230
Inf
KČ1A 1
230
St
HRP2 
214
Inf
CU2 2
202
Mgr. Zuzana Byrtusová
AJ
NS1 2
110
AJ
HRP4 
103
AJ
SCR4 2
201
Mgr. Ilona Černovská
OZ
K3 
303
TV
Č2 
P
TV
HRP2 2
F
TV
SCR2 2
F
Mgr. Marcela Dunkerová
AJ
K3 
201
AJ
HRP1 1
104
AJ
KČ1A 1
308
AJ
HRP2 1
214
Mgr. Jitka Dvořáková
PS
SCR3 
212
M
SCR1 
314
TSCR
SCR1 
204
M
HRP1 
104
M
Č3 
208
Bc. Kamila Fukanová
Mgr. Zuzana Grossová
M
HRP4 
232
M
SCR4 
232
M
KČ1A 
321
M
K3 
303
Mgr. Jarmila Hartmanová
ČJL
KČ1A 
321
NJ
CU2 
312
NJ
SCR1 1
301
NJ
SCR2 1
301
Ing. Felicia Hašková
MM CR
SCR4 
107
Úč
SCR3 
304
HRP4 
232
ZPo
Č3 
208
Mgr. Jan Hruška
Ek
K2 
211
Te
KČ1A 
321
Te
K3 
303
HRP
HRP4 
249
Te
HRP2 
249
Ing. Veronika Kristiníková
Úč
NS2 
302
Ek
Č2 
309
Úč
NS1 
108
PN
NS1 
108
UP
NS2 
230
Mgr. Markéta Kulhánková
Mgr. Ivana Matulová
Mgr. Pavlína Mušálková
PV
HRP1 
249
PV
KČ1B 
249
USP
NS2 
302
Ing. Pavla Noskievičová
AJ
NS1 1
108
AJ
NS2 
201
AJ
SCR1 2
201
AJ
HRP2 2
201
Mgr. Jolana Orlíková
TV
HRP1 2
F
OZ
KČ1B 
110
TV
Č3 
TV
SVZ
SCR1 
204
TV
SCR2 1
TV
Ing. Drahomíra Peňázová
AJ
CU2 
312
AJ
SCR2 2
308
AJ
KČ1B 1
308
Mgr. Petra Radková
ČJL
HRP1 
104
SCR2 
311
ČJL
NS2 
302
Mgr. Ing. Kateřina Salamonová
ZPV
K2 
211
ZPV
SCR3 
304
Mgr. Hana Schwarzová
OZ
Č2 
253
TSCR
SCR2 
212
AVČ
SCR2 
204
NJ
Č2 
309
NJ
SCR3 1
301
OZ
Č3 
212
Mgr. Hana Strádalová
SVZ
SCR4 
253
SVZ
HRP4 
253
KS
KČ1A 
321
SVZ
HRP1 
104
Mgr. Monika Sysalová
St
Č3 
208
HP
SCR1 
314
Te
HRP1 
249
Te
KČ1B 
110
Mgr. Zuzana Šlofarová
ČJL
HRP2 
214
ČJL
HRP2 
214
ČJL
Č3 
208
ČJL
CU2 
312
Mgr. Petra Tesková
PV
HRP4 
103
Te
K2 
249
PV
K3 
303
Te
CU2 
312
OZ
K2 
211
Mgr. Adriana Tošková
Ing. Ivana Uherková
Ad
SCR2 
212
EM
NS1 
108
Mgr. Zuzana Vandrolová
AJ
Č3 
208
AJ
Č2 
309
AJ
K2 
211
ZCR
SCR3 
304
Mgr. Pavel Viskup
M
HRP2 
214
M
NS2 
232
Inf
NS1 
212
M
NS1 
232
Ing. Marian Vráblik
Inf
KČ1B 2
222
Inf
KČ1A 2
222
Inf
NS2 
222
Inf
CU2 1
222
Mgr. Jana Vyskočilová
NJ
SCR3 2
301
NJ
K3 
303
NJ
KČ1A 2
321
NJ
SCR4 1
107
Ing. Dagmar Žáčková
AJ
SCR3 1
308
AJ
HRP1 2
308
AJ
SCR3 2
308
AJ
KČ1B 2
201
Bc. Andrea Lehocká DiS.
Mgr. Dagmar Majerová
Vytvořené v programu Rozvrh 6 © RNDr. Červený
30.09.2019