Rozvrh hodin SŠSS
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
ST
Čtvrtek
Vyučující
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
Mgr. Veronika Bajgarová
ČJL
HRP4 
103
ČJL
HRP4 
103
ČJL
SCR1 
314
ČJL
D3 
250
ČJL
KČ1B 
110
ČJL
SCR4 
253
Mgr. Lubomír Bardaševský
OZ
CU2 
312
TV
KČ1A 1
TV
TV
SCR4 
TV
OZ
KČ1A 
321
ZCR
SCR1 
204
TV
KČ1B 1
TV
Mgr. Silvie Bártlová
St
HRP1 
104
St
Č2 
309
St
Č2 
309
Su
CU2 
312
Mgr. Dagmar Bartoníková
St
HRP2 
214
USP
NS1 
108
PV
D3 
250
Inf
KČ1A 1
230
Inf
HRP2 1
230
Mgr. Zuzana Byrtusová
AJ
HRP4 
201
AJ
NS1 2
108
SCJ
SCR4 1
201
SCJ
HRP4 
103
Mgr. Ilona Černovská
TV
KČ1A 2
TV
TV
SCR2 2
P
TV
SCR1 2
TV
Mgr. Marcela Dunkerová
AJ
KČ1A 1
308
AJ
KČ1A 2
321
AJ
HRP2 1
214
AJ
HRP1 1
201
AJ
K3 
303
AJ
D3 AJ-P
250
Mgr. Jitka Dvořáková
M
Č3 
208
PS
SCR4 
204
M
HRP1 
104
M
DM3 
251
PS
SCR3 
204
Bc. Kamila Fukanová
Mgr. Zuzana Grossová
M
K2 
211
M
K3 
303
M
SCR4 
107
M
HRP4 
103
M
Č2 
309
Mgr. Jarmila Hartmanová
NJ
SCR1 1
314
NJ
D3 NJ-Z
301
NJ
HRP1 1
104
ČJL
KČ1A 
321
NJ
K2 
301
Ing. Felicia Hašková
MM CR
SCR3 
304
Úč
DM3 
251
EM
DM3 
251
HRP4 
103
Úč
SCR4 
107
HRP1 
104
Mgr. Jan Hruška
Ek
D3 
250
Te
D3 K
237
Ek
KČ1B 
110
HRP
HRP4 
103
Te
K3 
249
Ing. Veronika Kristiníková
HRP2 
214
Úč
NS1 
108
ZPo
K3 
303
PN
DM3 
251
Mgr. Markéta Kulhánková
NJ
SCR2 2
301
NJ
HRP2 1
301
NJ
HRP2 2
301
Mgr. Ivana Matulová
Inf
K3 
212
Inf
Č3 
202
Mgr. Pavlína Mušálková
PV
KČ1B 
110
PV
Č2 
249
HP
SCR2 
311
USP
NS2 
249
USP
NS2 
302
Ing. Pavla Noskievičová
AJ
SCR1 2
201
AJ
SCR1 1
201
AJ
HRP2 2
201
AJ
NS1 1
308
SCJ
SCR4 2
308
AJ
NS2 
201
Mgr. Jolana Orlíková
SVZ
SCR2 
204
TV
SCR2 1
F
TV
SCR1 1
F
TV
Č3 
TV
Ing. Drahomíra Peňázová
AJ
DM3 AJ-P
251
SCJ
SCR3 2
303
AJ
CU2 
312
AJ
SCR2 1
311
AJ
SCR2 2
311
Mgr. Petra Radková
ČJL
HRP1 
104
ČJL
NS2 
253
ČJL
NS2 
253
ČJL
DM3 
251
Mgr. Ing. Kateřina Salamonová
ZPV
Č2 
309
ZPV
CU2 
312
ZPV
KČ1B 
110
ZPV
K3 
303
ZPV
Č3 
208
ZPV
KČ1A 
321
Mgr. Hana Schwarzová
NJ
Č3 
308
NJ
SCR3 1
304
TSCR
SCR2 
212
AVČ
SCR1 
212
NJ
D3 NJ-P
308
Mgr. Hana Strádalová
SVZ
SCR3 
304
KS
KČ1B 
110
KS
HRP1 
104
KS
SCR1 
314
SVZ
DM3 
251
Mgr. Monika Sysalová
St
D3 Č
250
St
KČ1A 
249
St
Č3 
208
St
K2 
249
USP
DM3 
251
Mgr. Zuzana Šlofarová
ČJL
NS1 
108
ČJL
HRP2 
214
ČJL
CU2 
312
DK
SCR3 
304
ČJL
Č2 
309
Mgr. Petra Tesková
Te
K2 
211
SZ
CU2 
312
PV
K2 
249
Te
CU2 
312
Mgr. Adriana Tošková
Ing. Ivana Uherková
EM
NS2 
302
EM
NS1 
108
Mgr. Zuzana Vandrolová
ZCR
SCR4 
212
AJ
D3 AJ-Z
250
AJ
K2 
211
AJ
Č2 
309
AJ
Č3 
208
Mgr. Pavel Viskup
Inf
HRP1 2
202
Inf
HRP2 2
202
M
D3 
232
M
HRP2 
232
Inf
D3 
202
Inf
DM3 
202
Ing. Marian Vráblik
M
KČ1B 
110
Inf
KČ1A 2
222
Inf
SCR2 1
222
Inf
SCR3 2
222
Mgr. Jana Vyskočilová
NJ
DM3 NJ-P
301
NJ
SCR1 2
301
NJ
NS2 
302
Ing. Dagmar Žáčková
SCJ
SCR3 1
304
AJ
SCR3 2
203
AJ
HRP1 2
104
AJ
SCR3 1
304
Bc. Andrea Lehocká DiS.
Mgr. Dagmar Majerová
Vytvořené v programu Rozvrh 6 © RNDr. Červený
30.09.2019