Rozvrh hodin SŠSS
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
ST
Středa
Vyučující
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
Mgr. Veronika Bajgarová
ČJL
KČ1B 
110
ČJL
K2 
211
ČJL
SCR1 
314
SCR1 
314
ČJL
SCR4 
253
Mgr. Lubomír Bardaševský
TV
K3 
F
TV
KČ1B 1
P
TV
HRP1 1
F
TV
HRP2 1
TV
TV
K2 
TV
Mgr. Silvie Bártlová
St
Č2 
309
St
Č2 
249
St
D2 
250
Su
CU2 
249
Mgr. Dagmar Bartoníková
USP
NS1 
108
UP
NS1 
032
UP
NS1 
032
UP
NS1 
032
UP
NS1 
032
Mgr. Zuzana Byrtusová
AJ
SCR4 1
107
AJ
SCR4 2
201
Mgr. Ilona Černovská
TV
NS1 
P
TV
SCR1 2
F
TV
HRP2 2
F
Mgr. Marcela Dunkerová
AJ
HRP2 1
308
AJ
KČ1A 2
309
AJ
HRP1 1
201
AJ
K3 
303
AJ
KČ1A 1
308
Mgr. Jitka Dvořáková
M
DM2 
251
M
HRP1 
104
M
Č3 
208
M
SCR2 
311
TSCR
SCR1 
212
Bc. Kamila Fukanová
Mgr. Zuzana Grossová
M
Č2 
309
M
SCR3 
304
M
D2 
250
M
K3 
103
M
KČ1A 
321
M
SCR4 
232
Mgr. Jarmila Hartmanová
NJ
KČ1B 2
308
NJ
DM2 NJ-P
237
NJ
KČ1B 1
301
NJ
SCR1 1
314
NJ
CU2 
312
NJ
DM2 NJ-Z
251
Ing. Felicia Hašková
Ek
D2 
250
Úč
SCR4 
232
Ek
CU2 
312
Úč
SCR3 
304
Úč
DM2 
251
ZPo
Č3 
208
Mgr. Jan Hruška
Te
KČ1A 
249
Ek
KČ1A 
321
Te
K3 
303
Te
HRP2 
214
Ek
KČ1B 
110
Ing. Veronika Kristiníková
Ek
SCR2 
311
PN
NS2 
302
UP
NS2 
230
ZPo
K3 
303
Mgr. Markéta Kulhánková
NJ
NS1 
108
NJ
SCR2 2
302
Mgr. Ivana Matulová
Mgr. Pavlína Mušálková
PV
D2 
250
USP
DM2 
251
PV
KČ1A 
321
PV
HRP1 
249
Ing. Pavla Noskievičová
AJ
HRP2 2
214
AJ
DM2 AJ-P
251
AJ
SCR1 1
314
AJ
SCR1 2
308
AJ
DM2 AJ-Z
251
Mgr. Jolana Orlíková
TV
NS2 
TV
TV
SCR1 1
TV
TV
HRP1 2
TV
TV
KČ1B 2
TV
Ing. Drahomíra Peňázová
AJ
SCR2 1
311
AJ
CU2 
312
AJ
KČ1B 1
201
Mgr. Petra Radková
ČJL
SCR2 
311
ČJL
NS2 
302
SCR2 
311
ČJL
DM2 
251
Mgr. Ing. Kateřina Salamonová
ZPV
HRP2 
214
ZPV
D2 
250
ZPV
HRP1 
104
ZPV
K2 
211
Mgr. Hana Schwarzová
NJ
SCR4 2
203
OZ
Č3 
253
NJ
HRP1 2
104
TSCR
SCR2 
204
OZ
D2 
250
Mgr. Hana Strádalová
SVZ
HRP2 
214
SVZ
DM2 
251
KS
KČ1A 
321
SVZ
SCR4 
253
Mgr. Monika Sysalová
Te
HRP1 
104
St
Č3 
249
St
K2 
249
Te
KČ1B 
110
Te
Č2 
309
Mgr. Zuzana Šlofarová
ČJL
Č3 
208
ČJL
CU2 
312
ČJL
Č2 
309
ČJL
SCR3 
304
ČJL
HRP2 
214
ČJL
D2 
250
Mgr. Petra Tesková
Te
K2 
211
PV
K3 
303
OZ
K2 
211
Te
CU2 
249
PV
Č3 
208
Te
D2 
250
Mgr. Adriana Tošková
Ing. Ivana Uherková
Ad
SCR2 
212
EM
NS2 
302
Inf
SCR3 1
222
EM
DM2 
251
Inf
Č2 
212
Mgr. Zuzana Vandrolová
SZCR
SCR4 
204
AJ
Č2 
309
AJ
Č3 
208
ZCR
SCR3 
204
AJ
D2 
250
AJ
K2 
211
Mgr. Pavel Viskup
M
NS2 
232
M
HRP2 
232
Inf
HRP1 1
202
Ing. Marian Vráblik
M
KČ1B 
110
Inf
SCR4 1
222
Mgr. Jana Vyskočilová
NJ
SCR3 2
301
NJ
K3 
301
NJ
KČ1A 1
321
NJ
SCR1 2
303
NJ
KČ1A 2
301
Ing. Dagmar Žáčková
AJ
SCR3 1
308
AJ
SCR3 2
201
AJ
HRP1 2
308
AJ
KČ1B 2
110
Bc. Andrea Lehocká DiS.
Mgr. Dagmar Majerová
Vytvořené v programu Rozvrh 6 © RNDr. Červený
30.09.2019