Rozvrh hodin SŠSS
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
ST
Úterý
Vyučující
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
Mgr. Veronika Bajgarová
ČJL
KČ1B 
110
ČJL
K2 
211
SCR1 
314
Mgr. Lubomír Bardaševský
TV
KČ1A 1
P
TV
K3 
TV
TV
HRP2 1
P
Mgr. Silvie Bártlová
St
HRP3 
111
Su
CU2 
312
St
Č2 
309
Mgr. Dagmar Bartoníková
St
KČ1B 
110
Inf
K2 
212
Inf
HRP2 1
230
Inf
KČ1B 1
230
St
K3 
303
Mgr. Zuzana Byrtusová
AJ
NS1 2
201
AJ
SCR4 2
107
AJ
NS1 2
203
SCJ
NS2 
201
AJ
D1 
250
AJ
SCR4 1
201
Mgr. Ilona Černovská
SVZ
NS1 
253
TV
Č2 
TV
TV
SCR3 2
TV
TV
HRP2 2
TV
TV
HRP3 
TV
Mgr. Marcela Dunkerová
AJ
KČ1A 2
321
AJ
KČ1A 2
321
AJ
HRP3 1
201
AJ
K3 
201
AJ
HRP2 1
214
Mgr. Jitka Dvořáková
M
SCR1 
314
PS
SCR4 
204
TSCR
SCR1 
204
M
SCR2 
311
Bc. Kamila Fukanová
Mgr. Zuzana Grossová
M
CU2 
312
M
DM1 
251
M
K2 
211
Mgr. Jarmila Hartmanová
NJ
KČ1B 1
110
ČJL
KČ1A 
321
NJ
K2 
211
NJ
SCR2 1
311
NJ
DM1 NJ-Z
251
Ing. Felicia Hašková
Úč
SCR4 
232
Ek
CU2 
312
MM CR
SCR4 
232
Mgr. Jan Hruška
Te
HRP2 
214
USP
DM1 
251
Te
K3 
249
Ek
D1 
250
Ing. Veronika Kristiníková
Úč
NS2 
302
HRP2 
214
Úč
DM1 
251
Úč
NS1 
108
Ek
SCR1 
314
Ek
Č2 
309
Mgr. Markéta Kulhánková
NJ
SCR2 2
301
NJ
HRP2 1
301
NJ
HRP2 2
301
NJ
NS1 
301
Mgr. Ivana Matulová
Inf
K3 
212
Inf
Č3 
202
Mgr. Pavlína Mušálková
HP
SCR2 
249
St
D1 
250
USP
NS2 
302
PV
D1 
250
PV
KČ1A 
321
PV
KČ1B 
249
Ing. Pavla Noskievičová
AJ
NS1 1
308
AJ
SCR1 2
314
AJ
NS1 1
108
AJ
SCR1 1
314
AJ
HRP2 2
308
Mgr. Jolana Orlíková
TV
KČ1B 2
F
TV
SCR3 1
F
TV
CU2 
F
TV
NS2 
P
Ing. Drahomíra Peňázová
SCJ
SCR3 2
201
AJ
SCR2 1
201
AJ
HRP3 2
111
AJ
KČ1B 1
308
AJ
SCR2 2
308
AJ
DM1 AJ-Z
251
Mgr. Petra Radková
ČJL
HRP3 
111
ČJL
NS2 
302
ČJL
SCR2 
311
ČJL
K3 
303
ČJL
DM1 
251
SCR2 
311
Mgr. Ing. Kateřina Salamonová
ZPV
Č2 
309
ZPV
KČ1B 
110
ZPV
Č3 
208
ZPV
SCR4 
107
ZPV
CU2 
312
Mgr. Hana Schwarzová
NJ
SCR3 1
303
NJ
DM1 NJ-P
237
NJ
Č2 
309
NJ
SCR4 2
301
Mgr. Hana Strádalová
SVZ
SCR3 
304
OZ
D1 
250
Mgr. Monika Sysalová
St
Č3 
249
St
KČ1A 
249
Te
HRP3 
249
HP
SCR1 
314
Mgr. Zuzana Šlofarová
ČJL
CU2 
312
ČJL
Č2 
309
ČJL
D1 
250
ČJL
SCR3 
304
DK
SCR4 
107
Mgr. Petra Tesková
Te
D1 
250
Te
Č3 
249
Te
K2 
211
SZ
CU2 
312
Mgr. Adriana Tošková
KS
SCR2 
311
Ing. Ivana Uherková
EM
NS1 
108
Inf
SCR1 2
202
EM
NS2 
302
EM
DM1 
251
Inf
D1 
212
Inf
DM1 
212
Mgr. Zuzana Vandrolová
AJ
Č2 
309
AJ
Č3 
208
AJ
K2 
211
Mgr. Pavel Viskup
M
HRP2 
232
Inf
HRP2 2
202
M
HRP3 
232
M
NS1 
232
Ing. Marian Vráblik
Inf
SCR1 1
222
Inf
HRP3 
222
Inf
KČ1B 2
222
Mgr. Jana Vyskočilová
NJ
SCR3 2
301
NJ
KČ1A 1
301
NJ
SCR4 1
308
NJ
NS2 
308
Ing. Dagmar Žáčková
AJ
SCR3 1
304
SCJ
SCR3 1
308
AJ
SCR3 2
304
AJ
DM1 AJ-P
251
AJ
KČ1B 2
110
Bc. Andrea Lehocká DiS.
Mgr. Dagmar Majerová
Vytvořené v programu Rozvrh 6 © RNDr. Červený
30.09.2019