Rozvrh hodin SŠSS
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
ST
Pondělí
Vyučující
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
Mgr. Veronika Bajgarová
ČJL
KČ1B 
110
ČJL
SCR1 
314
ČJL
K2 
253
Mgr. Lubomír Bardaševský
ZCR
SCR2 
204
OZ
KČ1A 
321
TV
K2 
P
TV
SCR4 
F
Mgr. Silvie Bártlová
Mgr. Dagmar Bartoníková
Inf
CU2 2
230
St
HRP2 
214
St
KČ1B 
249
USP
NS1 
108
Inf
K2 
212
Mgr. Zuzana Byrtusová
AJ
NS1 2
201
AJ
SCR4 1
107
AJ
SCR4 1
201
AJ
SCR4 2
201
SCJ
NS2 
302
Mgr. Ilona Černovská
TV
HRP3 
TV
TV
KČ1A 2
TV
TV
NS1 
TV
SVZ
NS1 
253
OZ
K3 
303
TV
SCR3 2
P
Mgr. Marcela Dunkerová
AJ
HRP2 1
214
AJ
KČ1A 1
321
AJ
HRP3 1
111
AJ
K3 
303
Mgr. Jitka Dvořáková
M
Č3 
208
PS
SCR3 
204
M
SCR2 
311
M
SCR1 
314
Bc. Kamila Fukanová
Mgr. Zuzana Grossová
M
CU2 
312
M
SCR3 
304
M
K3 
303
Mgr. Jarmila Hartmanová
NJ
SCR2 1
311
ČJL
KČ1A 
321
NJ
KČ1B 2
301
Ing. Felicia Hašková
Úč
SCR3 
304
HRP3 
232
ZPo
Č3 
208
MM CR
SCR3 
304
Mgr. Jan Hruška
Ek
KČ1A 
321
Ek
K2 
211
Te
KČ1A 
249
Te
K3 
303
Ing. Veronika Kristiníková
Úč
NS2 
302
ZPo
K3 
303
Ek
SCR1 
314
Ek
SCR2 
311
Mgr. Markéta Kulhánková
Mgr. Ivana Matulová
Mgr. Pavlína Mušálková
PV
Č2 
309
USP
NS2 
302
PV
KČ1A 
249
Ing. Pavla Noskievičová
AJ
HRP2 2
201
AJ
NS1 1
308
AJ
NS2 
308
AJ
SCR1 1
201
Mgr. Jolana Orlíková
OZ
KČ1B 
110
TV
CU2 
TV
TV
SCR3 1
TV
Ing. Drahomíra Peňázová
AJ
SCR2 1
308
AJ
CU2 
312
AJ
HRP3 2
201
AJ
SCR2 2
308
AJ
KČ1B 1
110
AJ
CU2 
308
Mgr. Petra Radková
ČJL
K3 
303
ČJL
NS2 
302
ČJL
HRP3 
111
ČJL
SCR2 
311
Mgr. Ing. Kateřina Salamonová
ZPV
K3 
303
ZPV
SCR2 
311
ZPV
SCR1 
314
ZPV
HRP2 
214
ZPV
KČ1A 
321
Mgr. Hana Schwarzová
OZ
Č2 
309
NJ
SCR3 1
301
NJ
SCR4 2
107
NJ
Č3 
208
NJ
HRP3 1
111
Mgr. Hana Strádalová
KS
KČ1B 
110
KS
SCR1 
314
Mgr. Monika Sysalová
Ad
SCR1 
212
St
Č3 
208
Te
KČ1B 
110
Te
HRP3 
111
Te
Č2 
249
Mgr. Zuzana Šlofarová
ČJL
NS1 
108
ČJL
SCR3 
304
ČJL
HRP2 
214
ČJL
Č2 
309
Mgr. Petra Tesková
PV
K2 
249
PV
HRP2 
249
Te
K2 
211
Te
CU2 
312
PV
Č3 
208
PV
HRP2 
214
Mgr. Adriana Tošková
Ing. Ivana Uherková
Inf
SCR2 2
222
Inf
SCR4 2
202
EM
NS1 
108
Inf
Č2 
212
Inf
SCR4 2
202
Mgr. Zuzana Vandrolová
AJ
Č3 
208
ZCR
SCR4 
204
AJ
Č2 
309
AJ
K2 
211
Mgr. Pavel Viskup
M
NS2 
232
M
HRP2 
232
M
HRP3 
232
M
NS1 
232
Ing. Marian Vráblik
Inf
CU2 1
222
Inf
SCR4 1
222
Mgr. Jana Vyskočilová
NJ
SCR4 1
301
NJ
SCR1 2
301
NJ
HRP3 2
208
Ing. Dagmar Žáčková
AJ
SCR3 2
308
AJ
KČ1B 2
308
Bc. Andrea Lehocká DiS.
Mgr. Dagmar Majerová
Vytvořené v programu Rozvrh 6 © RNDr. Červený
30.09.2019