Rozvrh hodin SŠSS
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
ST
LT
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Třída
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
Třída
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
Třída
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
Třída
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
Třída
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
Třída
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
Třída
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
Třída
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
Třída
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
Třída
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
K1
K1
K1
K1
K1
K1
OZ
Ba 110
TV
1
Ba TV
TV
2
Or P
ČJL
Ra 110
Inf
1
Bt 202
Inf
2
Vr 222
AJ
1
Dk 110
AJ
2
Pe 308
M
Vr 110
PV
Fu 249
K1
ČJL
Ra 110
TV
1
Ba P
TV
2
Or TV
KS
Sd 110
AJ
1
Dk 111
AJ
2
Pe 110
NJ
1
Vy 110
NJ
2
Ha 308
Te
Hr 249
Inf
1
Bt 202
Inf
2
Vr 222
K1
Ek
Kr 110
M
Vr 110
ČJL
Ra 110
ZPV
Sa 110
NJ
1
Vy 301
NJ
2
Ha 110
St
Bt 110
AJ
1
Dk 201
AJ
2
Pe 110
K1
ZPV
Sa 110
St
Bt 110
Ek
Kr 110
PV
Fu 110
Te
Hr 249
ČJL
Ra 110
K1
KS
Sd 110
Te
Hr 110
OZ
Ba 110
PV
Fu 110
AJ
1
Dk 110
AJ
2
Pe 111
Č1
Č1
Č1
Č1
Č1
Č1
PV
Te 249
AJ
1
Dk 312
AJ
2
Pe 308
ČJL
Šl 312
OZ
Te 312
M
Gr 312
St
Sy 312
Č1
St
Sy 249
PV
Te 312
Inf
1
Bt 230
TV
2
Če TV
ČJL
Šl 312
Ek
Hr 312
Te
Te 312
AJ
1
Dk 201
AJ
2
Pe 312
Č1
ČJL
Šl 312
St
Sy 312
ZPV
Sa 312
AJ
1
Dk 312
AJ
2
Pe 308
OZ
Te 312
KS
Sd 312
NJ
1
Ha 312
NJ
2
Vy 301
Č1
NJ
1
Ha 308
 
TV
1
Ba P
Inf
2
Vr 222
Ek
Hr 312
AJ
1
Dk 311
AJ
2
Pe 312
Te
Te 312
PV
Te 312
 
NJ
2
Vy 312
Č1
ČJL
Šl 312
TV
1
Ba TV
Inf
2
Vr 222
KS
Sd 312
M
Gr 312
Inf
1
Bt 230
TV
2
Če F
ZPV
Sa 312
KČ1A
Ek
Hr 321
AJ
1
Dk 321
TV
2
Če TV
Te
Hr 249
PV
 249
OZ
Ba 321
ČJL
Ha 321
ZPV
Sa 321
KČ1A
NJ
1
Vy 301
AJ
2
Dk 321
TV
1
Ba P
AJ
2
Dk 321
ČJL
Ha 321
St
Sy 249
PV
 321
KČ1A
Te
Hr 249
Ek
Hr 321
KS
Sd 321
NJ
1
Vy 321
AJ
2
Dk 309
PV
 321
M
Gr 321
AJ
1
Dk 308
NJ
2
Vy 301
KČ1A
AJ
1
Dk 308
TV
2
Če TV
TV
1
Ba TV
AJ
2
Dk 321
St
Sy 249
OZ
Ba 321
Inf
1
Bt 230
Inf
2
Vr 222
ČJL
Ha 321
ZPV
Sa 321
KČ1A
ČJL
Ha 321
Te
Hr 321
AJ
1
Dk 308
NJ
2
Vy 321
Inf
1
Bt 230
Inf
2
Vr 222
M
Gr 321
KS
Sd 321
KČ1A
KČ1A
KČ1A
KČ1A
KČ1A
KČ1B
ČJL
Bj 110
KS
Sd 110
Te
Sy 110
OZ
Or 110
St
Bt 249
AJ
1
Pe 110
AJ
2
Žá 308
 
NJ
2
Ha 301
KČ1B
ČJL
Bj 110
St
Bt 110
NJ
1
Ha 110
TV
2
Or F
ZPV
Sa 110
AJ
1
Pe 308
AJ
2
Žá 110
Inf
1
Bt 230
Inf
2
Vr 222
PV
 249
KČ1B
ČJL
Bj 110
TV
1
Ba P
NJ
2
Ha 308
M
Vr 110
Te
Sy 110
NJ
1
Ha 301
TV
2
Or TV
AJ
1
Pe 201
AJ
2
Žá 110
Ek
Hr 110
KČ1B
PV
 110
M
Vr 110
ZPV
Sa 110
Ek
Hr 110
KS
Sd 110
ČJL
Bj 110
TV
1
Ba TV
 
KČ1B
PV
 249
Inf
1
Bt 230
Inf
2
Vr 222
OZ
Or 110
Te
Sy 110
AJ
1
Pe 308
AJ
2
Žá 201
KČ1B
KČ1B
KČ1B
KČ1B
KČ1B
CU1
CU1
CU1
CU1
CU1
CU1
Te
Fu 321
OK
Fu 321
AJ
1
Dk 321
AJ
2
Žá 308
Te
Fu 321
ČJL
Bj 321
ZPV
Sa 321
TV
1
Or TV
NJ
2
Ha 301
CU1
Su
Fu 321
ČJL
Bj 321
M
Vr 321
ZPV
Sa 321
OZ
Te 321
Inf
1
Uh 230
Inf
2
Bt 202
CU1
OK
Fu 321
Ek
Uh 321
M
Vr 321
Su
Fu 321
Te
Fu 321
AJ
1
Dk 201
AJ
2
Žá 321
ČJL
Bj 321
CU1
Ek
Uh 321
TV
1
Or F
NJ
2
Ha 301
NJ
1
Ha 301
TV
2
Če F
Inf
1
Uh 212
Inf
2
Bt 230
ČJL
Bj 321
AJ
1
Dk 321
AJ
2
Žá 303
Su
Fu 321
CU1
OZ
Te 321
Su
Fu 249
NJ
1
Ha 301
TV
2
Če TV
AJ
1
Dk 321
AJ
2
Žá 201
Te
Fu 249
K2
PV
Te 249
Ek
Hr 211
Te
Te 211
ČJL
Bj 253
AJ
Va 211
TV
Ba P
Inf
Bt 212
K2
ČJL
Bj 211
Inf
Bt 212
Te
Te 211
NJ
Ha 211
M
Gr 211
AJ
Va 211
K2
Te
Te 211
ČJL
Bj 211
St
Sy 249
OZ
Te 211
ZPV
Sa 211
TV
Ba TV
AJ
Va 211
K2
M
Gr 211
Te
Te 211
AJ
Va 211
St
Sy 249
PV
Te 249
NJ
Ha 301
K2
Ek
Hr 211
ZPV
Sa 211
Te
Te 249
AJ
Va 211
ČJL
Bj 211
OZ
Te 211
K2
K2
K2
K2
K2
Č2
PV
 309
OZ
Sw 309
AJ
Va 309
ČJL
Šl 309
Inf
Uh 212
Te
Sy 249
Č2
ZPV
Sa 309
ČJL
Šl 309
TV
Če TV
St
Bs 309
AJ
Va 309
NJ
Sw 309
Ek
Kr 309
Č2
M
Gr 309
AJ
Va 309
St
Bs 309
St
Bs 249
ČJL
Šl 309
Inf
Uh 212
Te
Sy 309
Č2
ZPV
Sa 309
PV
 249
St
Bs 309
St
Bs 309
AJ
Va 309
ČJL
Šl 309
M
Gr 309
Č2
OZ
Sw 253
Ek
Kr 309
AJ
Va 309
NJ
Sw 309
TV
Če P
Č2
Č2
Č2
Č2
Č2
KČ2A
KČ2A
KČ2A
KČ2A
KČ2A
KČ2A
Ek
Hr 309
PV
 309
AJ
Va 309
St
 309
Te
Sy 309
ČJL
Bj 309
OZ
Sw 212
KČ2A
St
 309
Te
Sy 309
AJ
Va 309
OZ
Sw 309
TV
1
Ba TV
TV
2
Or F
ČJL
Bj 253
NJ
Sw 308
KČ2A
ZPV
Sa 309
AJ
Va 309
Ek
Hr 309
Inf
1
Vr 222
Inf
2
Bt 230
M
Gr 309
KČ2A
ČJL
Bj 253
NJ
Sw 309
Te
Sy 249
ZPV
Sa 309
M
Gr 309
PV
 309
AJ
Va 309
KČ2A
Te
Sy 309
St
 309
Inf
1
Vr 222
Inf
2
Bt 230
ČJL
Bj 309
TV
1
Ba P
TV
2
Or TV
AJ
Va 309
KČ2B
KČ2B
KČ2B
KČ2B
KČ2B
KČ2B
St
Sy 211
OZ
Ba 211
TV
1
Če F
TV
2
Or TV
ZPV
Sa 211
AJ
Žá 308
Inf
1
Vr 222
Inf
2
Bt 230
KČ2B
AJ
Žá 211
ČJL
Šl 211
Te
Hr 249
AJ
Žá 211
Ek
Kr 211
NJ
Vy 308
Te
Hr 249
KČ2B
Te
Hr 211
NJ
Vy 211
ČJL
Šl 211
AJ
Žá 211
M
Gr 211
TV
1
Če TV
TV
2
Or F
St
Sy 211
KČ2B
Ek
Kr 211
St
Sy 249
ČJL
Šl 211
PV
Te 249
AJ
Žá 211
Inf
1
Vr 222
Inf
2
Bt 230
Te
Hr 211
KČ2B
M
Gr 211
PV
Te 211
ČJL
Šl 211
OZ
Ba 253
ZPV
Sa 211
CU2
AJ
Pe 312
Inf
1
Vr 222
Inf
2
Bt 230
Te
Te 312
M
Gr 312
TV
Or TV
AJ
Pe 308
CU2
ČJL
Šl 312
Ek
 312
Su
Bs 312
M
Gr 312
SZ
Te 312
TV
Or F
ZPV
Sa 312
CU2
ČJL
Šl 312
Ek
 312
AJ
Pe 312
Te
Te 249
Su
Bs 249
NJ
Ha 312
CU2
OZ
Ba 312
ZPV
Sa 312
AJ
Pe 312
ČJL
Šl 312
SZ
Te 312
Su
Bs 312
Te
Te 312
CU2
OZ
Ba 312
NJ
Ha 312
AJ
Pe 312
ČJL
Šl 312
Te
Te 312
Inf
1
Vr 222
Inf
2
Bt 202
CU2
CU2
CU2
CU2
CU2
K3
ZPV
Sa 303
ZPo
Kr 303
ČJL
Ra 303
Te
Hr 303
AJ
Dk 303
OZ
Če 303
M
Gr 303
K3
Inf
Mt 212
Te
Hr 249
TV
Ba TV
ČJL
Ra 303
AJ
Dk 201
St
Bt 303
K3
TV
Ba F
PV
Te 303
NJ
Vy 301
Te
Hr 303
M
Gr 103
AJ
Dk 303
ZPo
Kr 303
K3
Inf
Mt 212
M
Gr 303
ZPo
Kr 303
ZPV
Sa 303
AJ
Dk 303
Te
Hr 249
K3
AJ
Dk 201
NJ
Vy 303
OZ
Če 303
PV
Te 303
Te
Hr 303
M
Gr 303
K3
K3
K3
K3
K3
Č3
AJ
Va 208
St
Sy 208
ZPo
 208
M
Dv 208
PV
Te 208
NJ
Sw 208
Č3
Te
Te 249
Inf
Mt 202
St
Sy 249
ZPV
Sa 208
AJ
Va 208
Č3
ČJL
Šl 208
St
Sy 249
AJ
Va 208
OZ
Sw 253
M
Dv 208
PV
Te 208
ZPo
 208
Č3
M
Dv 208
NJ
Sw 308
Inf
Mt 202
St
Sy 208
TV
Or TV
ZPV
Sa 208
AJ
Va 208
Č3
St
Sy 208
AJ
Va 208
ČJL
Šl 208
ZPo
 208
TV
Or TV
OZ
Sw 212
M
Dv 208
Č3
Č3
Č3
Č3
Č3
KČ3
KČ3
KČ3
KČ3
KČ3
KČ3
AJ
1
Va 208
Inf
2
Uh 202
NJ
1
Vy 301
AJ
2
Va 208
St
 208
Te
Hr 249
M
Dv 208
OZ
Sw 208
ZPV
Sa 208
KČ3
ČJL
Ha 208
Te
Hr 208
OZ
Sw 253
M
Dv 208
Inf
1
Vr 222
AJ
2
Va 201
ZPV
Sa 208
AJ
1
Va 208
NJ
2
Ha 301
KČ3
AJ
1
Va 201
TV
2
Če TV
TV
1
Ba TV
TV
2
Če F
St
 208
PV
Sy 208
ZPo
 208
Te
Hr 208
KČ3
M
Dv 208
ZPo
 208
TV
1
Ba P
AJ
2
Va 208
Inf
1
Vr 222
AJ
2
Va 208
AJ
1
Va 208
NJ
2
Ha 301
St
 208
KČ3
M
Dv 208
ČJL
Ha 208
AJ
1
Va 208
Inf
2
Uh 202
PV
Sy 208
NJ
1
Vy 203
AJ
2
Va 208
ZPo
 208
CU3
CU3
CU3
CU3
CU3
CU3
M
Gr 303
ZPo
Uh 303
Te
Fu 303
ČJL
Ra 303
OZ
Te 253
Su
Fu 303
AJ
Žá 308
CU3
Inf
Uh 212
Su
Fu 249
M
Gr 303
ZPo
Uh 303
Te
Fu 303
AJ
Žá 303
ZPV
Sa 303
CU3
OZ
Te 253
Te
Fu 303
NJ
Vy 303
Inf
Uh 212
ČJL
Ra 303
M
Gr 303
CU3
AJ
Žá 303
Su
Fu 303
TV
Or TV
M
Gr 303
Te
Fu 303
NJ
Vy 308
CU3
ZPV
Sa 303
TV
Or F
SZ
Te 249
ZPo
Uh 303
AJ
Žá 201
Te
Fu 249
HRP1
HRP1
HRP1
Te
Sy 104
M
Dv 104
TV
1
Ba F
TV
2
Or TV
ZPV
Sa 104
AJ
1
Dk 201
AJ
2
Žá 308
Inf
1
Vi 202
NJ
2
Sw 104
PV
 249
HRP1
ČJL
Ra 104
St
Bs 104
M
Dv 104
NJ
1
Ha 104
Inf
2
Vi 202
AJ
1
Dk 201
AJ
2
Žá 104
KS
Sd 104
 104
HRP1
PV
 249
AJ
1
Dk 104
AJ
2
Žá 308
TV
1
Ba TV
TV
2
Or F
Te
Sy 249
ČJL
Ra 104
M
Dv 104
SVZ
Sd 104
HRP1
HRP1
HRP1
Te
Sy 104
AJ
1
Dk 104
AJ
2
Žá 208
St
Bs 249
M
Dv 104
TV
1
Ba TV
TV
2
Or F
Inf
1
Vi 202
NJ
2
Sw 301
PV
 249
HRP1
SVZ
Sd 104
AJ
1
Dk 211
AJ
2
Žá 308
ČJL
Ra 104
KS
Sd 104
St
Bs 104
 104
M
Dv 104
HRP1
ČJL
Ra 104
ČJL
Ra 104
AJ
1
Dk 201
AJ
2
Žá 308
PV
 249
NJ
1
Ha 301
Inf
2
Vi 202
TV
1
Ba F
TV
2
Or TV
ZPV
Sa 104
HRP2
AJ
1
Dk 214
AJ
2
Ns 201
PV
Te 249
ČJL
Šl 214
St
Bt 214
M
Vi 232
ZPV
Sa 214
PV
Te 214
HRP2
Te
Hr 214
Kr 214
M
Vi 232
NJ
1
Ku 301
Inf
2
Vi 202
Inf
1
Bt 230
NJ
2
Ku 301
TV
1
Ba P
TV
2
Če TV
AJ
1
Dk 214
AJ
2
Ns 308
HRP2
SVZ
Sd 214
ZPV
Sa 214
AJ
1
Dk 308
AJ
2
Ns 214
TV
1
Ba TV
TV
2
Če F
M
Vi 232
Te
Hr 214
ČJL
Šl 214
HRP2
Kr 214
St
Bt 214
ČJL
Šl 214
AJ
1
Dk 214
AJ
2
Ns 201
NJ
1
Ku 301
Inf
2
Vi 202
Inf
1
Bt 230
NJ
2
Ku 301
M
Vi 232
HRP2
ČJL
Šl 214
ČJL
Šl 214
M
Vi 214
AJ
1
Dk 214
AJ
2
Ns 201
St
Bt 214
TV
1
Ba TV
TV
2
Če F
Te
Hr 249
HRP2
HRP2
HRP2
HRP2
HRP2
Te
Hr 214
ČJL
Šl 214
M
Vi 232
St
Bt 214
Kr 214
AJ
1
Dk 214
AJ
2
Ns 308
TV
1
Ba P
TV
2
Če TV
HRP3
TV
Če TV
 232
AJ
1
Dk 111
AJ
2
Pe 201
Te
Sy 111
ČJL
Ra 111
M
Vi 232
NJ
1
Sw 111
NJ
2
Vy 208
HRP3
ČJL
Ra 111
St
Bs 111
Inf
Vr 222
AJ
1
Dk 201
AJ
2
Pe 111
M
Vi 232
Te
Sy 249
TV
Če TV
HRP3
HRP3
HRP3
HRP3
ČJL
Ra 111
PV
Te 249
NJ
1
Sw 111
NJ
2
Vy 301
AJ
1
Dk 111
AJ
2
Pe 201
M
Vi 232
SVZ
Sd 253
TV
Če F
HRP3
SVZ
Sd 253
ČJL
Ra 111
ČJL
Ra 111
Te
Sy 249
AJ
1
Dk 111
AJ
2
Pe 208
St
Bs 111
M
Vi 232
HRP3
AJ
1
Dk 308
AJ
2
Pe 111
ČJL
Ra 111
Te
Sy 111
St
Bs 249
ZPV
Sa 111
 232
M
Vi 232
HRP3
AJ
1
Dk 111
AJ
2
Pe 201
TV
Če TV
ZPV
Sa 111
Inf
Vr 222
M
Vi 232
St
Bs 111
PV
Te 249
HRP3
HRP4
HRP4
HRP4
HRP4
ČJL
Bj 103
ČJL
Bj 103
AJ
By 201
 103
M
Gr 103
HRP
Hr 103
SCJ
By 103
HRP4
M
Gr 232
PV
Te 103
 232
AJ
By 103
SVZ
Sd 253
HRP
Hr 249
ČJL
Bj 253
HRP4
TV
 TV
HRP
Hr 103
ČJL
Bj 253
ZPV
Sa 103
AJ
By 103
 232
M
Gr 103
HRP4
M
Gr 232
TV
 F
NJ
Ku 308
ČJL
Bj 253
AJ
By 103
SCJ
By 201
 103
HRP4
PV
Te 249
HRP
Hr 249
 103
AJ
By 201
ČJL
Bj 253
TV
 P
Inf
Uh 222
HRP4
AJ
By 103
M
Gr 103
SVZ
Sd 103
NJ
Ku 103
TV
 TV
HRP
Hr 249
ZPV
Sa 103
HRP4
ČJL
Bj 253
ČJL
Bj 253
M
Gr 103
HRP
Hr 103
Inf
Uh 222
SCJ
By 103
 232
SCR1
Ad
Sy 212
ČJL
Bj 314
Ek
Kr 314
ZPV
Sa 314
KS
Sd 314
AJ
1
Ns 201
NJ
2
Vy 301
M
Dv 314
SCR1
M
Dv 314
Inf
1
Vr 222
AJ
2
Ns 314
Bj 314
TSCR
Dv 204
AJ
1
Ns 314
Inf
2
Uh 202
Ek
Kr 314
HP
Sy 314
SCR1
TV
1
Or TV
TV
2
Če F
ČJL
Bj 314
Bj 314
AJ
1
Ns 314
NJ
2
Vy 303
NJ
1
Ha 314
AJ
2
Ns 308
TSCR
Dv 212
SCR1
NJ
1
Ha 314
AJ
2
Ns 201
AJ
1
Ns 201
NJ
2
Vy 301
ČJL
Bj 314
TV
1
Or F
TV
2
Če TV
ZCR
Ba 204
AVČ
Sw 212
KS
Sd 314
SCR1
HP
Sy 314
NJ
1
Ha 301
AJ
2
Ns 201
M
Dv 314
TSCR
Dv 204
SVZ
Or 204
SCR1
TSCR
Dv 204
M
Dv 314
TV
1
Or TV
TV
2
Če F
KS
Sd 314
AJ
1
Ns 201
NJ
2
Vy 301
NJ
1
Ha 314
AJ
2
Ns 311
ČJL
Bj 314
SCR1
ČJL
Bj 314
AJ
1
Ns 314
NJ
2
Vy 308
ZCR
Ba 204
NJ
1
Ha 301
AJ
2
Ns 201
HP
Sy 249
M
Dv 314
TSCR
Dv 212
SCR1
Bj 314
KS
Sd 314
ČJL
Bj 314
TV
1
Or F
TV
2
Če TV
HP
Sy 249
M
Dv 314
SVZ
Or 204
SCR1
 
AJ
2
Ns 314
Bj 314
AJ
1
Ns 314
Inf
2
Uh 202
NJ
1
Ha 314
AJ
2
Ns 308
AVČ
Sw 314
Ek
Kr 314
Inf
1
Vr 222
 
SCR1
Ek
Kr 314
ZPV
Sa 314
Ad
Sy 212
AJ
1
Ns 308
NJ
2
Vy 314
TSCR
Dv 204
SCR2
AJ
1
Pe 308
Inf
2
Uh 222
ZPV
Sa 311
ZCR
Ba 204
NJ
1
Ha 311
AJ
2
Pe 308
Ek
Kr 311
M
Dv 311
ČJL
Ra 311
SCR2
HP
 249
KS
To 311
AJ
1
Pe 201
NJ
2
Ku 301
ČJL
Ra 311
M
Dv 311
NJ
1
Ha 311
AJ
2
Pe 308
Ra 311
SCR2
Ad
Uh 212
ČJL
Ra 311
AJ
1
Pe 311
NJ
2
Ku 302
Ek
Kr 311
Ra 311
M
Dv 311
TSCR
Sw 204
SCR2
SVZ
Or 204
TV
1
Or F
TV
2
Če P
HP
 311
AJ
1
Pe 311
NJ
2
Ku 301
TSCR
Sw 212
Inf
1
Vr 222
AJ
2
Pe 311
SCR2
Ad
Uh 212
TSCR
Sw 212
AVČ
Sw 204
NJ
1
Ha 301
AJ
2
Pe 308
ZCR
Ba 311
Ra 311
TV
1
Or TV
TV
2
Če F
SCR2
 
AJ
2
Pe 308
Ek
Kr 311
M
Dv 311
TSCR
Sw 212
HP
 311
SVZ
Or 204
SCR2
ZPV
Sa 311
KS
To 311
NJ
1
Ha 301
AJ
2
Pe 311
TV
1
Or F
TV
2
Če TV
ČJL
Ra 311
AJ
1
Pe 311
NJ
2
Ku 301
ZCR
Ba 204
SCR2
NJ
1
Ha 311
AJ
2
Pe 201
TSCR
Sw 212
Ra 311
AJ
1
Pe 311
NJ
2
Ku 303
Inf
1
Vr 222
AJ
2
Pe 308
SCR2
M
Dv 311
Ek
Kr 311
AJ
1
Pe 201
NJ
2
Ku 308
TV
1
Or TV
TV
2
Če F
ZCR
Ba 204
AVČ
Sw 204
NJ
1
Ha 301
 
SCR2
HP
 249
M
Dv 311
TSCR
Sw 311
ČJL
Ra 311
ČJL
Ra 311
AJ
1
Pe 311
Inf
2
Uh 222
SCR3
Úč
 304
ČJL
Šl 304
NJ
1
Sw 301
AJ
2
Žá 308
MM CR
 304
PS
Dv 204
M
Gr 304
TV
1
Or TV
TV
2
Če P
SCR3
AJ
1
Žá 304
NJ
2
Vy 301
SCJ
1
Žá 308
SCJ
2
Pe 201
NJ
1
Sw 303
AJ
2
Žá 304
ČJL
Šl 304
TV
1
Or F
TV
2
Če TV
SVZ
Sd 304
SCR3
AJ
1
Žá 308
NJ
2
Vy 301
M
Gr 304
Inf
1
Uh 222
AJ
2
Žá 201
Úč
 304
ZCR
Va 204
ČJL
Šl 304
SCR3
MM CR
 304
SCJ
1
Žá 304
SCJ
2
Pe 303
SVZ
Sd 304
NJ
1
Sw 304
AJ
2
Žá 203
DK
Šl 304
PS
Dv 204
AJ
1
Žá 304
Inf
2
Vr 222
SCR3
AJ
1
Žá 308
NJ
2
Vy 301
Úč
 304
PS
Dv 212
ZPV
Sa 304
NJ
1
Sw 301
AJ
2
Žá 308
ZCR
Va 304
SCR3
ČJL
Šl 304
ČJL
Šl 304
MM CR
 104
AJ
1
Žá 308
NJ
2
Vy 301
Úč
 104
M
Gr 304
SVZ
Sd 304
SCR3
TV
1
Or F
TV
2
Če TV
PS
Dv 204
Inf
1
Uh 222
AJ
2
Žá 304
M
Gr 104
ČJL
Šl 304
MM CR
 304
SCR3
AJ
1
Žá 304
NJ
2
Vy 301
Úč
 304
M
Gr 304
SVZ
Sd 304
PS
Dv 204
ZCR
Va 204
NJ
1
Sw 304
AJ
2
Žá 308
SCR3
TV
1
Or TV
TV
2
Če F
ZCR
Va 204
AJ
1
Žá 304
Inf
2
Vr 222
ČJL
Šl 304
PS
Dv 212
M
Gr 304
SCR3
NJ
1
Sw 304
AJ
2
Žá 308
AJ
1
Žá 308
NJ
2
Vy 304
ZPV
Sa 304
Úč
 304
ČJL
Šl 304
DK
Šl 304
SCR4
ZCR
Va 204
AJ
1
By 107
Inf
2
Uh 202
AJ
1
By 201
NJ
2
Sw 107
NJ
1
Vy 301
AJ
2
By 201
Inf
1
Vr 222
Inf
2
Uh 202
TV
Ba F
SCR4
Úč
 232
PS
Dv 204
NJ
1
Vy 308
AJ
2
By 107
MM CR
 232
DK
Šl 107
ZPV
Sa 107
AJ
1
By 201
NJ
2
Sw 301
SCR4
SZCR
Va 204
Úč
 232
AJ
1
By 107
NJ
2
Sw 203
Inf
1
Vr 222
AJ
2
By 201
SVZ
Sd 253
ČJL
Bj 253
M
Gr 232
SCR4
ZCR
Va 212
PS
Dv 204
TV
Ba TV
M
Gr 107
Úč
 107
SCJ
1
By 201
SCJ
2
Ns 308
ČJL
Bj 253
SCR4
MM CR
 107
M
Gr 232
SVZ
Sd 253
ČJL
Bj 107
NJ
1
Vy 107
AJ
2
By 201
SCR4
AJ
1
By 201
NJ
2
Sw 107
M
Gr 232
Úč
 232
TV
Ba TV
NJ
1
Vy 107
AJ
2
By 201
MM CR
 107
SCR4
NJ
1
Vy 301
AJ
2
By 201
AJ
1
By 201
NJ
2
Sw 301
PS
Dv 212
Úč
 107
MM CR
 107
SVZ
Sd 107
M
Gr 107
SCR4
ZPV
Sa 107
ZCR
Va 204
TV
Ba TV
DK
Šl 107
AJ
1
By 201
NJ
2
Sw 107
ČJL
Bj 253
Úč
 107
SCR4
M
Gr 232
SVZ
Sd 253
ČJL
Bj 253
NJ
1
Vy 301
AJ
2
By 201
SCJ
1
By 308
SCJ
2
Ns 201
AJ
1
By 201
Inf
2
Uh 202
ČJL
Bj 107
SCR4
SZCR
Va 212
ZCR
Va 212
PS
Dv 204
Inf
1
Vr 222
AJ
2
By 107
ČJL
Bj 107
ČJL
Bj 107
NS1
ČJL
Šl 108
AJ
1
Ns 308
AJ
2
By 201
TV
Če TV
EM
Uh 108
SVZ
Če 253
USP
Bt 108
M
Vi 232
NS1
AJ
1
Ns 308
AJ
2
By 201
SVZ
Če 253
EM
Uh 108
AJ
1
Ns 108
AJ
2
By 203
Úč
Kr 108
NJ
Ku 301
M
Vi 232
NS1
TV
Če P
NJ
Ku 108
USP
Bt 108
UP
Bt 032
UP
Bt 032
UP
Bt 032
UP
Bt 032
NS1
ČJL
Šl 108
Úč
Kr 108
USP
Bt 108
EM
Uh 108
AJ
1
Ns 308
AJ
2
By 108
NS1
AJ
1
Ns 108
AJ
2
By 110
EM
Uh 108
Úč
Kr 108
PN
Kr 108
Inf
Vi 212
M
Vi 232
NS1
TV
Če P
SVZ
Če 253
USP
Bt 249
AJ
1
Ns 108
AJ
2
By 110
ČJL
Šl 108
ČJL
Šl 108
M
Vi 232
NS1
Úč
Kr 108
PN
Kr 108
AJ
1
Ns 108
AJ
2
By 201
NJ
Ku 308
USP
Bt 108
NS1
AJ
1
Ns 308
AJ
2
By 108
USP
Bt 108
EM
Uh 108
ČJL
Šl 108
NJ
Ku 108
Úč
Kr 108
NS1
ČJL
Šl 108
AJ
1
Ns 108
AJ
2
By 201
USP
Bt 108
Inf
Vi 202
USP
Bt 108
M
Vi 232
NS1
TV
Če TV
EM
Uh 108
Úč
Kr 108
M
Vi 232
AJ
1
Ns 308
AJ
2
By 108
SVZ
Če 212
NS2
Úč
Kr 302
USP
 302
M
Vi 232
ČJL
Ra 302
AJ
Ns 308
SCJ
By 302
NS2
Úč
Kr 302
ČJL
Ra 302
USP
 302
NJ
Vy 308
SCJ
By 201
EM
Uh 302
TV
Or P
NS2
TV
Or TV
EM
Uh 302
M
Vi 232
ČJL
Ra 302
PN
Kr 302
UP
Kr 230
NS2
EM
Uh 302
ČJL
Ra 253
ČJL
Ra 253
USP
 249
NJ
Vy 302
USP
 302
AJ
Ns 201
NS2
Úč
Kr 302
AJ
Ns 201
USP
 302
M
Vi 232
Inf
Vr 222
UP
Kr 230
ČJL
Ra 302
NS2
SCJ
By 201
ČJL
Ra 302
PN
Kr 302
EM
Uh 230
Úč
Kr 302
USP
 249
AJ
Ns 201
NS2
AJ
Ns 308
EM
Uh 302
USP
 302
M
Vi 232
SVZ
Sd 253
Inf
Vr 222
ČJL
Ra 302
NS2
SCJ
By 302
UP
Kr 230
M
Vi 232
Úč
Kr 302
AJ
Ns 308
NJ
Vy 302
NS2
USP
 249
M
Vi 232
USP
 230
Úč
Kr 302
EM
Uh 302
TV
Or TV
ČJL
Ra 302
NS2
NJ
Vy 301
UP
Kr 230
USP
 302
TV
Or TV
SVZ
Sd 253
ČJL
Ra 302
D1
D1
Te
Te 250
St
 250
ČJL
Šl 250
PV
 250
Ek
Hr 250
AJ
By 250
OZ
Sd 250
Inf
Uh 212
D1
D1
D1
D1
D1
ČJL
Šl 250
NJ
Ha 250
ZPV
Sa 250
Te
Te 250
St
 250
M
Gr 250
AJ
By 250
KS
Sd 250
D1
D1
D1
D2
D2
D2
Ek
 250
PV
 250
ZPV
Sa 250
M
Gr 250
St
Bs 250
AJ
Va 250
Te
Te 250
ČJL
Šl 250
OZ
Sw 250
D2
D2
D2
D2
D2
KS
Sd 250
St
Bs 250
Te
Te 250
NJ
Ha 250
AJ
Va 250
ZPo
Kr 250
ČJL
Šl 250
Inf
Uh 202
D2
D2
D3
D3
D3
D3
Ek
Hr 250
Te
K
Hr 237
St
Č
Sy 250
AJ
AJ-Z
Va 250
NJ
NJ-Z
Ha 301
PV
Bt 250
ČJL
Bj 250
M
Vi 232
NJ
NJ-P
Sw 308
AJ
AJ-P
Dk 250
Inf
Vi 202
D3
D3
D3
D3
D3
Te
K
Hr 250
St
Č
Sy 237
ZPo
Hr 250
NJ
NJ-P
Sw 237
AJ
AJ-P
Dk 250
St
K
 237
Te
Č
Sy 250
ZPV
Sa 250
ČJL
Bj 250
OZ
Sw 250
M
Vi 250
D3
DM1
DM1
USP
Hr 251
Úč
Kr 251
NJ
NJ-P
Sw 237
AJ
AJ-P
Žá 251
M
Gr 251
ČJL
Ra 251
EM
Uh 251
AJ
AJ-Z
Pe 251
NJ
NJ-Z
Ha 251
Inf
Uh 212
DM1
DM1
DM1
DM1
DM1
USP
Hr 251
M
Gr 251
Úč
Kr 251
SVZ
Sd 251
NJ
NJ-P
Sw 301
AJ
AJ-P
Žá 251
ČJL
Ra 251
EM
Uh 251
UP
Bt 251
UP
Bt 251
DM1
DM1
DM1
DM2
DM2
DM2
M
Dv 251
SVZ
Sd 251
USP
 251
NJ
NJ-P
Ha 237
AJ
AJ-P
Ns 251
EM
Uh 251
Úč
 251
ČJL
Ra 251
AJ
AJ-Z
Ns 251
NJ
NJ-Z
Ha 251
DM2
DM2
DM2
DM2
DM2
UP
 251
UP
 251
NJ
NJ-P
Ha 237
AJ
AJ-P
Ns 251
USP
 251
Inf
Vi 202
EM
Uh 251
ČJL
Ra 251
M
Dv 251
Úč
 251
DM2
DM2
DM3
DM3
DM3
DM3
NJ
NJ-P
Vy 301
AJ
AJ-P
Pe 251
Úč
 251
EM
 251
M
Dv 251
ČJL
Ra 251
PN
Kr 251
USP
Sy 251
SVZ
Sd 251
Inf
Vi 202
DM3
DM3
DM3
DM3
DM3
EM
 251
UP
 230
M
Dv 251
ČJL
Ra 251
NJ
NJ-P
Vy 301
AJ
AJ-P
Pe 251
USP
Sy 251
Úč
 251
AJ
AJ-Z
Va 251
NJ
NJ-Z
Vy 301
DM3
Vytvořené v programu Rozvrh 6 © RNDr. Červený
30.09.2019