Rozvrh hodin SŠSS
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
LT
Pátek
Třída
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
K1
KS
Sd 110
Te
Hr 110
OZ
Ba 110
PV
Fu 110
AJ
1
Dk 110
AJ
2
Pe 111
Č1
ČJL
Šl 312
TV
1
Ba TV
Inf
2
Vr 222
KS
Sd 312
M
Gr 312
Inf
1
Bt 230
TV
2
Če F
ZPV
Sa 312
KČ1A
KČ1B
CU1
OZ
Te 321
Su
Fu 249
NJ
1
Ha 301
TV
2
Če TV
AJ
1
Dk 321
AJ
2
Žá 201
Te
Fu 249
K2
Č2
KČ2A
Te
Sy 309
St
 309
Inf
1
Vr 222
Inf
2
Bt 230
ČJL
Bj 309
TV
1
Ba P
TV
2
Or TV
AJ
Va 309
KČ2B
M
Gr 211
PV
Te 211
ČJL
Šl 211
OZ
Ba 253
ZPV
Sa 211
CU2
K3
Č3
KČ3
M
Dv 208
ČJL
Ha 208
AJ
1
Va 208
Inf
2
Uh 202
PV
Sy 208
NJ
1
Vy 203
AJ
2
Va 208
ZPo
 208
CU3
ZPV
Sa 303
TV
Or F
SZ
Te 249
ZPo
Uh 303
AJ
Žá 201
Te
Fu 249
HRP1
ČJL
Ra 104
ČJL
Ra 104
AJ
1
Dk 201
AJ
2
Žá 308
PV
 249
NJ
1
Ha 301
Inf
2
Vi 202
TV
1
Ba F
TV
2
Or TV
ZPV
Sa 104
HRP2
Te
Hr 214
ČJL
Šl 214
M
Vi 232
St
Bt 214
Kr 214
AJ
1
Dk 214
AJ
2
Ns 308
TV
1
Ba P
TV
2
Če TV
HRP3
HRP4
ČJL
Bj 253
ČJL
Bj 253
M
Gr 103
HRP
Hr 103
Inf
Uh 222
SCJ
By 103
 232
SCR1
Ek
Kr 314
ZPV
Sa 314
Ad
Sy 212
AJ
1
Ns 308
NJ
2
Vy 314
TSCR
Dv 204
SCR2
HP
 249
M
Dv 311
TSCR
Sw 311
ČJL
Ra 311
ČJL
Ra 311
AJ
1
Pe 311
Inf
2
Uh 222
SCR3
NJ
1
Sw 304
AJ
2
Žá 308
AJ
1
Žá 308
NJ
2
Vy 304
ZPV
Sa 304
Úč
 304
ČJL
Šl 304
DK
Šl 304
SCR4
SZCR
Va 212
ZCR
Va 212
PS
Dv 204
Inf
1
Vr 222
AJ
2
By 107
ČJL
Bj 107
ČJL
Bj 107
NS1
TV
Če TV
EM
Uh 108
Úč
Kr 108
M
Vi 232
AJ
1
Ns 308
AJ
2
By 108
SVZ
Če 212
NS2
NJ
Vy 301
UP
Kr 230
USP
 302
TV
Or TV
SVZ
Sd 253
ČJL
Ra 302
D1
D2
D3
DM1
DM2
DM3
Vytvořené v programu Rozvrh 6 © RNDr. Červený
30.09.2019