Rozvrh hodin SŠSS
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
LT
Čtvrtek
Třída
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
K1
ZPV
Sa 110
St
Bt 110
Ek
Kr 110
PV
Fu 110
Te
Hr 249
ČJL
Ra 110
Č1
NJ
1
Ha 308
 
TV
1
Ba P
Inf
2
Vr 222
Ek
Hr 312
AJ
1
Dk 311
AJ
2
Pe 312
Te
Te 312
PV
Te 312
 
NJ
2
Vy 312
KČ1A
KČ1B
CU1
Ek
Uh 321
TV
1
Or F
NJ
2
Ha 301
NJ
1
Ha 301
TV
2
Če F
Inf
1
Uh 212
Inf
2
Bt 230
ČJL
Bj 321
AJ
1
Dk 321
AJ
2
Žá 303
Su
Fu 321
K2
Č2
KČ2A
ČJL
Bj 253
NJ
Sw 309
Te
Sy 249
ZPV
Sa 309
M
Gr 309
PV
 309
AJ
Va 309
KČ2B
Ek
Kr 211
St
Sy 249
ČJL
Šl 211
PV
Te 249
AJ
Žá 211
Inf
1
Vr 222
Inf
2
Bt 230
Te
Hr 211
CU2
K3
Č3
KČ3
M
Dv 208
ZPo
 208
TV
1
Ba P
AJ
2
Va 208
Inf
1
Vr 222
AJ
2
Va 208
AJ
1
Va 208
NJ
2
Ha 301
St
 208
CU3
AJ
Žá 303
Su
Fu 303
TV
Or TV
M
Gr 303
Te
Fu 303
NJ
Vy 308
HRP1
SVZ
Sd 104
AJ
1
Dk 211
AJ
2
Žá 308
ČJL
Ra 104
KS
Sd 104
St
Bs 104
 104
M
Dv 104
HRP2
HRP3
AJ
1
Dk 111
AJ
2
Pe 201
TV
Če TV
ZPV
Sa 111
Inf
Vr 222
M
Vi 232
St
Bs 111
PV
Te 249
HRP4
AJ
By 103
M
Gr 103
SVZ
Sd 103
NJ
Ku 103
TV
 TV
HRP
Hr 249
ZPV
Sa 103
SCR1
 
AJ
2
Ns 314
Bj 314
AJ
1
Ns 314
Inf
2
Uh 202
NJ
1
Ha 314
AJ
2
Ns 308
AVČ
Sw 314
Ek
Kr 314
Inf
1
Vr 222
 
SCR2
M
Dv 311
Ek
Kr 311
AJ
1
Pe 201
NJ
2
Ku 308
TV
1
Or TV
TV
2
Če F
ZCR
Ba 204
AVČ
Sw 204
NJ
1
Ha 301
 
SCR3
TV
1
Or TV
TV
2
Če F
ZCR
Va 204
AJ
1
Žá 304
Inf
2
Vr 222
ČJL
Šl 304
PS
Dv 212
M
Gr 304
SCR4
M
Gr 232
SVZ
Sd 253
ČJL
Bj 253
NJ
1
Vy 301
AJ
2
By 201
SCJ
1
By 308
SCJ
2
Ns 201
AJ
1
By 201
Inf
2
Uh 202
ČJL
Bj 107
NS1
ČJL
Šl 108
AJ
1
Ns 108
AJ
2
By 201
USP
Bt 108
Inf
Vi 202
USP
Bt 108
M
Vi 232
NS2
USP
 249
M
Vi 232
USP
 230
Úč
Kr 302
EM
Uh 302
TV
Or TV
ČJL
Ra 302
D1
D2
D3
Te
K
Hr 250
St
Č
Sy 237
ZPo
Hr 250
NJ
NJ-P
Sw 237
AJ
AJ-P
Dk 250
St
K
 237
Te
Č
Sy 250
ZPV
Sa 250
ČJL
Bj 250
OZ
Sw 250
M
Vi 250
DM1
DM2
DM3
EM
 251
UP
 230
M
Dv 251
ČJL
Ra 251
NJ
NJ-P
Vy 301
AJ
AJ-P
Pe 251
USP
Sy 251
Úč
 251
AJ
AJ-Z
Va 251
NJ
NJ-Z
Vy 301
Vytvořené v programu Rozvrh 6 © RNDr. Červený
30.09.2019