Rozvrh hodin SŠSS
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
LT
Středa
Třída
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
K1
Ek
Kr 110
M
Vr 110
ČJL
Ra 110
ZPV
Sa 110
NJ
1
Vy 301
NJ
2
Ha 110
St
Bt 110
AJ
1
Dk 201
AJ
2
Pe 110
Č1
ČJL
Šl 312
St
Sy 312
ZPV
Sa 312
AJ
1
Dk 312
AJ
2
Pe 308
OZ
Te 312
KS
Sd 312
NJ
1
Ha 312
NJ
2
Vy 301
KČ1A
KČ1B
CU1
OK
Fu 321
Ek
Uh 321
M
Vr 321
Su
Fu 321
Te
Fu 321
AJ
1
Dk 201
AJ
2
Žá 321
ČJL
Bj 321
K2
Č2
KČ2A
ZPV
Sa 309
AJ
Va 309
Ek
Hr 309
Inf
1
Vr 222
Inf
2
Bt 230
M
Gr 309
KČ2B
Te
Hr 211
NJ
Vy 211
ČJL
Šl 211
AJ
Žá 211
M
Gr 211
TV
1
Če TV
TV
2
Or F
St
Sy 211
CU2
K3
Č3
KČ3
AJ
1
Va 201
TV
2
Če TV
TV
1
Ba TV
TV
2
Če F
St
 208
PV
Sy 208
ZPo
 208
Te
Hr 208
CU3
OZ
Te 253
Te
Fu 303
NJ
Vy 303
Inf
Uh 212
ČJL
Ra 303
M
Gr 303
HRP1
Te
Sy 104
AJ
1
Dk 104
AJ
2
Žá 208
St
Bs 249
M
Dv 104
TV
1
Ba TV
TV
2
Or F
Inf
1
Vi 202
NJ
2
Sw 301
PV
 249
HRP2
HRP3
AJ
1
Dk 308
AJ
2
Pe 111
ČJL
Ra 111
Te
Sy 111
St
Bs 249
ZPV
Sa 111
 232
M
Vi 232
HRP4
PV
Te 249
HRP
Hr 249
 103
AJ
By 201
ČJL
Bj 253
TV
 P
Inf
Uh 222
SCR1
Bj 314
KS
Sd 314
ČJL
Bj 314
TV
1
Or F
TV
2
Če TV
HP
Sy 249
M
Dv 314
SVZ
Or 204
SCR2
NJ
1
Ha 311
AJ
2
Pe 201
TSCR
Sw 212
Ra 311
AJ
1
Pe 311
NJ
2
Ku 303
Inf
1
Vr 222
AJ
2
Pe 308
SCR3
AJ
1
Žá 304
NJ
2
Vy 301
Úč
 304
M
Gr 304
SVZ
Sd 304
PS
Dv 204
ZCR
Va 204
NJ
1
Sw 304
AJ
2
Žá 308
SCR4
ZPV
Sa 107
ZCR
Va 204
TV
Ba TV
DK
Šl 107
AJ
1
By 201
NJ
2
Sw 107
ČJL
Bj 253
Úč
 107
NS1
AJ
1
Ns 308
AJ
2
By 108
USP
Bt 108
EM
Uh 108
ČJL
Šl 108
NJ
Ku 108
Úč
Kr 108
NS2
SCJ
By 302
UP
Kr 230
M
Vi 232
Úč
Kr 302
AJ
Ns 308
NJ
Vy 302
D1
D2
KS
Sd 250
St
Bs 250
Te
Te 250
NJ
Ha 250
AJ
Va 250
ZPo
Kr 250
ČJL
Šl 250
Inf
Uh 202
D3
DM1
DM2
UP
 251
UP
 251
NJ
NJ-P
Ha 237
AJ
AJ-P
Ns 251
USP
 251
Inf
Vi 202
EM
Uh 251
ČJL
Ra 251
M
Dv 251
Úč
 251
DM3
Vytvořené v programu Rozvrh 6 © RNDr. Červený
30.09.2019