Rozvrh hodin SŠSS
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
LT
Úterý
Třída
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
K1
ČJL
Ra 110
TV
1
Ba P
TV
2
Or TV
KS
Sd 110
AJ
1
Dk 111
AJ
2
Pe 110
NJ
1
Vy 110
NJ
2
Ha 308
Te
Hr 249
Inf
1
Bt 202
Inf
2
Vr 222
Č1
St
Sy 249
PV
Te 312
Inf
1
Bt 230
TV
2
Če TV
ČJL
Šl 312
Ek
Hr 312
Te
Te 312
AJ
1
Dk 201
AJ
2
Pe 312
KČ1A
KČ1B
CU1
Su
Fu 321
ČJL
Bj 321
M
Vr 321
ZPV
Sa 321
OZ
Te 321
Inf
1
Uh 230
Inf
2
Bt 202
K2
Č2
KČ2A
St
 309
Te
Sy 309
AJ
Va 309
OZ
Sw 309
TV
1
Ba TV
TV
2
Or F
ČJL
Bj 253
NJ
Sw 308
KČ2B
AJ
Žá 211
ČJL
Šl 211
Te
Hr 249
AJ
Žá 211
Ek
Kr 211
NJ
Vy 308
Te
Hr 249
CU2
K3
Č3
KČ3
ČJL
Ha 208
Te
Hr 208
OZ
Sw 253
M
Dv 208
Inf
1
Vr 222
AJ
2
Va 201
ZPV
Sa 208
AJ
1
Va 208
NJ
2
Ha 301
CU3
Inf
Uh 212
Su
Fu 249
M
Gr 303
ZPo
Uh 303
Te
Fu 303
AJ
Žá 303
ZPV
Sa 303
HRP1
HRP2
HRP3
SVZ
Sd 253
ČJL
Ra 111
ČJL
Ra 111
Te
Sy 249
AJ
1
Dk 111
AJ
2
Pe 208
St
Bs 111
M
Vi 232
HRP4
M
Gr 232
TV
 F
NJ
Ku 308
ČJL
Bj 253
AJ
By 103
SCJ
By 201
 103
SCR1
ČJL
Bj 314
AJ
1
Ns 314
NJ
2
Vy 308
ZCR
Ba 204
NJ
1
Ha 301
AJ
2
Ns 201
HP
Sy 249
M
Dv 314
TSCR
Dv 212
SCR2
ZPV
Sa 311
KS
To 311
NJ
1
Ha 301
AJ
2
Pe 311
TV
1
Or F
TV
2
Če TV
ČJL
Ra 311
AJ
1
Pe 311
NJ
2
Ku 301
ZCR
Ba 204
SCR3
TV
1
Or F
TV
2
Če TV
PS
Dv 204
Inf
1
Uh 222
AJ
2
Žá 304
M
Gr 104
ČJL
Šl 304
MM CR
 304
SCR4
NJ
1
Vy 301
AJ
2
By 201
AJ
1
By 201
NJ
2
Sw 301
PS
Dv 212
Úč
 107
MM CR
 107
SVZ
Sd 107
M
Gr 107
NS1
Úč
Kr 108
PN
Kr 108
AJ
1
Ns 108
AJ
2
By 201
NJ
Ku 308
USP
Bt 108
NS2
AJ
Ns 308
EM
Uh 302
USP
 302
M
Vi 232
SVZ
Sd 253
Inf
Vr 222
ČJL
Ra 302
D1
ČJL
Šl 250
NJ
Ha 250
ZPV
Sa 250
Te
Te 250
St
 250
M
Gr 250
AJ
By 250
KS
Sd 250
D2
D3
DM1
USP
Hr 251
M
Gr 251
Úč
Kr 251
SVZ
Sd 251
NJ
NJ-P
Sw 301
AJ
AJ-P
Žá 251
ČJL
Ra 251
EM
Uh 251
UP
Bt 251
UP
Bt 251
DM2
DM3
Vytvořené v programu Rozvrh 6 © RNDr. Červený
30.09.2019