Rozvrh hodin SŠSS
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
LT
Pondělí
Třída
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
K1
OZ
Ba 110
TV
1
Ba TV
TV
2
Or P
ČJL
Ra 110
Inf
1
Bt 202
Inf
2
Vr 222
AJ
1
Dk 110
AJ
2
Pe 308
M
Vr 110
PV
Fu 249
Č1
PV
Te 249
AJ
1
Dk 312
AJ
2
Pe 308
ČJL
Šl 312
OZ
Te 312
M
Gr 312
St
Sy 312
KČ1A
KČ1B
CU1
Te
Fu 321
OK
Fu 321
AJ
1
Dk 321
AJ
2
Žá 308
Te
Fu 321
ČJL
Bj 321
ZPV
Sa 321
TV
1
Or TV
NJ
2
Ha 301
K2
Č2
KČ2A
Ek
Hr 309
PV
 309
AJ
Va 309
St
 309
Te
Sy 309
ČJL
Bj 309
OZ
Sw 212
KČ2B
St
Sy 211
OZ
Ba 211
TV
1
Če F
TV
2
Or TV
ZPV
Sa 211
AJ
Žá 308
Inf
1
Vr 222
Inf
2
Bt 230
CU2
K3
Č3
KČ3
AJ
1
Va 208
Inf
2
Uh 202
NJ
1
Vy 301
AJ
2
Va 208
St
 208
Te
Hr 249
M
Dv 208
OZ
Sw 208
ZPV
Sa 208
CU3
M
Gr 303
ZPo
Uh 303
Te
Fu 303
ČJL
Ra 303
OZ
Te 253
Su
Fu 303
AJ
Žá 308
HRP1
HRP2
HRP3
ČJL
Ra 111
PV
Te 249
NJ
1
Sw 111
NJ
2
Vy 301
AJ
1
Dk 111
AJ
2
Pe 201
M
Vi 232
SVZ
Sd 253
TV
Če F
HRP4
TV
 TV
HRP
Hr 103
ČJL
Bj 253
ZPV
Sa 103
AJ
By 103
 232
M
Gr 103
SCR1
TSCR
Dv 204
M
Dv 314
TV
1
Or TV
TV
2
Če F
KS
Sd 314
AJ
1
Ns 201
NJ
2
Vy 301
NJ
1
Ha 314
AJ
2
Ns 311
ČJL
Bj 314
SCR2
 
AJ
2
Pe 308
Ek
Kr 311
M
Dv 311
TSCR
Sw 212
HP
 311
SVZ
Or 204
SCR3
ČJL
Šl 304
ČJL
Šl 304
MM CR
 104
AJ
1
Žá 308
NJ
2
Vy 301
Úč
 104
M
Gr 304
SVZ
Sd 304
SCR4
AJ
1
By 201
NJ
2
Sw 107
M
Gr 232
Úč
 232
TV
Ba TV
NJ
1
Vy 107
AJ
2
By 201
MM CR
 107
NS1
TV
Če P
SVZ
Če 253
USP
Bt 249
AJ
1
Ns 108
AJ
2
By 110
ČJL
Šl 108
ČJL
Šl 108
M
Vi 232
NS2
SCJ
By 201
ČJL
Ra 302
PN
Kr 302
EM
Uh 230
Úč
Kr 302
USP
 249
AJ
Ns 201
D1
D2
D3
DM1
DM2
DM3
Vytvořené v programu Rozvrh 6 © RNDr. Červený
30.09.2019