Rozvrh hodin SŠSS
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
ST
Pátek
Třída
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
K1
Č1
KČ1A
ČJL
Ha 321
Te
Hr 321
AJ
1
Dk 308
NJ
2
Vy 321
Inf
1
Bt 230
Inf
2
Vr 222
M
Gr 321
KS
Sd 321
KČ1B
PV
 249
Inf
1
Bt 230
Inf
2
Vr 222
OZ
Or 110
Te
Sy 110
AJ
1
Pe 308
AJ
2
Žá 201
CU1
K2
Ek
Hr 211
ZPV
Sa 211
Te
Te 249
AJ
Va 211
ČJL
Bj 211
OZ
Te 211
Č2
OZ
Sw 253
Ek
Kr 309
AJ
Va 309
NJ
Sw 309
TV
Če P
KČ2A
KČ2B
CU2
OZ
Ba 312
NJ
Ha 312
AJ
Pe 312
ČJL
Šl 312
Te
Te 312
Inf
1
Vr 222
Inf
2
Bt 202
K3
AJ
Dk 201
NJ
Vy 303
OZ
Če 303
PV
Te 303
Te
Hr 303
M
Gr 303
Č3
St
Sy 208
AJ
Va 208
ČJL
Šl 208
ZPo
 208
TV
Or TV
OZ
Sw 212
M
Dv 208
KČ3
CU3
HRP1
PV
 249
AJ
1
Dk 104
AJ
2
Žá 308
TV
1
Ba TV
TV
2
Or F
Te
Sy 249
ČJL
Ra 104
M
Dv 104
SVZ
Sd 104
HRP2
ČJL
Šl 214
ČJL
Šl 214
M
Vi 214
AJ
1
Dk 214
AJ
2
Ns 201
St
Bt 214
TV
1
Ba TV
TV
2
Če F
Te
Hr 249
HRP3
HRP4
M
Gr 232
PV
Te 103
 232
AJ
By 103
SVZ
Sd 253
HRP
Hr 249
ČJL
Bj 253
SCR1
HP
Sy 314
NJ
1
Ha 301
AJ
2
Ns 201
M
Dv 314
TSCR
Dv 204
SVZ
Or 204
SCR2
Ad
Uh 212
TSCR
Sw 212
AVČ
Sw 204
NJ
1
Ha 301
AJ
2
Pe 308
ZCR
Ba 311
Ra 311
TV
1
Or TV
TV
2
Če F
SCR3
AJ
1
Žá 308
NJ
2
Vy 301
Úč
 304
PS
Dv 212
ZPV
Sa 304
NJ
1
Sw 301
AJ
2
Žá 308
ZCR
Va 304
SCR4
MM CR
 107
M
Gr 232
SVZ
Sd 253
ČJL
Bj 107
NJ
1
Vy 107
AJ
2
By 201
NS1
AJ
1
Ns 108
AJ
2
By 110
EM
Uh 108
Úč
Kr 108
PN
Kr 108
Inf
Vi 212
M
Vi 232
NS2
Úč
Kr 302
AJ
Ns 201
USP
 302
M
Vi 232
Inf
Vr 222
UP
Kr 230
ČJL
Ra 302
D1
D2
D3
DM1
DM2
DM3
Vytvořené v programu Rozvrh 6 © RNDr. Červený
30.09.2019