Rozvrh hodin SŠSS
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
ST
Čtvrtek
Třída
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
K1
Č1
KČ1A
AJ
1
Dk 308
TV
2
Če TV
TV
1
Ba TV
AJ
2
Dk 321
St
Sy 249
OZ
Ba 321
Inf
1
Bt 230
Inf
2
Vr 222
ČJL
Ha 321
ZPV
Sa 321
KČ1B
PV
 110
M
Vr 110
ZPV
Sa 110
Ek
Hr 110
KS
Sd 110
ČJL
Bj 110
TV
1
Ba TV
 
CU1
K2
M
Gr 211
Te
Te 211
AJ
Va 211
St
Sy 249
PV
Te 249
NJ
Ha 301
Č2
ZPV
Sa 309
PV
 249
St
Bs 309
St
Bs 309
AJ
Va 309
ČJL
Šl 309
M
Gr 309
KČ2A
KČ2B
CU2
OZ
Ba 312
ZPV
Sa 312
AJ
Pe 312
ČJL
Šl 312
SZ
Te 312
Su
Bs 312
Te
Te 312
K3
Inf
Mt 212
M
Gr 303
ZPo
Kr 303
ZPV
Sa 303
AJ
Dk 303
Te
Hr 249
Č3
M
Dv 208
NJ
Sw 308
Inf
Mt 202
St
Sy 208
TV
Or TV
ZPV
Sa 208
AJ
Va 208
KČ3
CU3
HRP1
ČJL
Ra 104
St
Bs 104
M
Dv 104
NJ
1
Ha 104
Inf
2
Vi 202
AJ
1
Dk 201
AJ
2
Žá 104
KS
Sd 104
 104
HRP2
Kr 214
St
Bt 214
ČJL
Šl 214
AJ
1
Dk 214
AJ
2
Ns 201
NJ
1
Ku 301
Inf
2
Vi 202
Inf
1
Bt 230
NJ
2
Ku 301
M
Vi 232
HRP3
HRP4
ČJL
Bj 103
ČJL
Bj 103
AJ
By 201
 103
M
Gr 103
HRP
Hr 103
SCJ
By 103
SCR1
NJ
1
Ha 314
AJ
2
Ns 201
AJ
1
Ns 201
NJ
2
Vy 301
ČJL
Bj 314
TV
1
Or F
TV
2
Če TV
ZCR
Ba 204
AVČ
Sw 212
KS
Sd 314
SCR2
SVZ
Or 204
TV
1
Or F
TV
2
Če P
HP
 311
AJ
1
Pe 311
NJ
2
Ku 301
TSCR
Sw 212
Inf
1
Vr 222
AJ
2
Pe 311
SCR3
MM CR
 304
SCJ
1
Žá 304
SCJ
2
Pe 303
SVZ
Sd 304
NJ
1
Sw 304
AJ
2
Žá 203
DK
Šl 304
PS
Dv 204
AJ
1
Žá 304
Inf
2
Vr 222
SCR4
ZCR
Va 212
PS
Dv 204
TV
Ba TV
M
Gr 107
Úč
 107
SCJ
1
By 201
SCJ
2
Ns 308
ČJL
Bj 253
NS1
ČJL
Šl 108
Úč
Kr 108
USP
Bt 108
EM
Uh 108
AJ
1
Ns 308
AJ
2
By 108
NS2
EM
Uh 302
ČJL
Ra 253
ČJL
Ra 253
USP
 249
NJ
Vy 302
USP
 302
AJ
Ns 201
D1
D2
D3
Ek
Hr 250
Te
K
Hr 237
St
Č
Sy 250
AJ
AJ-Z
Va 250
NJ
NJ-Z
Ha 301
PV
Bt 250
ČJL
Bj 250
M
Vi 232
NJ
NJ-P
Sw 308
AJ
AJ-P
Dk 250
Inf
Vi 202
DM1
DM2
DM3
NJ
NJ-P
Vy 301
AJ
AJ-P
Pe 251
Úč
 251
EM
 251
M
Dv 251
ČJL
Ra 251
PN
Kr 251
USP
Sy 251
SVZ
Sd 251
Inf
Vi 202
Vytvořené v programu Rozvrh 6 © RNDr. Červený
30.09.2019