Rozvrh hodin SŠSS
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
ST
Středa
Třída
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
K1
Č1
KČ1A
Te
Hr 249
Ek
Hr 321
KS
Sd 321
NJ
1
Vy 321
AJ
2
Dk 309
PV
 321
M
Gr 321
AJ
1
Dk 308
NJ
2
Vy 301
KČ1B
ČJL
Bj 110
TV
1
Ba P
NJ
2
Ha 308
M
Vr 110
Te
Sy 110
NJ
1
Ha 301
TV
2
Or TV
AJ
1
Pe 201
AJ
2
Žá 110
Ek
Hr 110
CU1
K2
Te
Te 211
ČJL
Bj 211
St
Sy 249
OZ
Te 211
ZPV
Sa 211
TV
Ba TV
AJ
Va 211
Č2
M
Gr 309
AJ
Va 309
St
Bs 309
St
Bs 249
ČJL
Šl 309
Inf
Uh 212
Te
Sy 309
KČ2A
KČ2B
CU2
ČJL
Šl 312
Ek
 312
AJ
Pe 312
Te
Te 249
Su
Bs 249
NJ
Ha 312
K3
TV
Ba F
PV
Te 303
NJ
Vy 301
Te
Hr 303
M
Gr 103
AJ
Dk 303
ZPo
Kr 303
Č3
ČJL
Šl 208
St
Sy 249
AJ
Va 208
OZ
Sw 253
M
Dv 208
PV
Te 208
ZPo
 208
KČ3
CU3
HRP1
Te
Sy 104
M
Dv 104
TV
1
Ba F
TV
2
Or TV
ZPV
Sa 104
AJ
1
Dk 201
AJ
2
Žá 308
Inf
1
Vi 202
NJ
2
Sw 104
PV
 249
HRP2
SVZ
Sd 214
ZPV
Sa 214
AJ
1
Dk 308
AJ
2
Ns 214
TV
1
Ba TV
TV
2
Če F
M
Vi 232
Te
Hr 214
ČJL
Šl 214
HRP3
HRP4
SCR1
TV
1
Or TV
TV
2
Če F
ČJL
Bj 314
Bj 314
AJ
1
Ns 314
NJ
2
Vy 303
NJ
1
Ha 314
AJ
2
Ns 308
TSCR
Dv 212
SCR2
Ad
Uh 212
ČJL
Ra 311
AJ
1
Pe 311
NJ
2
Ku 302
Ek
Kr 311
Ra 311
M
Dv 311
TSCR
Sw 204
SCR3
AJ
1
Žá 308
NJ
2
Vy 301
M
Gr 304
Inf
1
Uh 222
AJ
2
Žá 201
Úč
 304
ZCR
Va 204
ČJL
Šl 304
SCR4
SZCR
Va 204
Úč
 232
AJ
1
By 107
NJ
2
Sw 203
Inf
1
Vr 222
AJ
2
By 201
SVZ
Sd 253
ČJL
Bj 253
M
Gr 232
NS1
TV
Če P
NJ
Ku 108
USP
Bt 108
UP
Bt 032
UP
Bt 032
UP
Bt 032
UP
Bt 032
NS2
TV
Or TV
EM
Uh 302
M
Vi 232
ČJL
Ra 302
PN
Kr 302
UP
Kr 230
D1
D2
Ek
 250
PV
 250
ZPV
Sa 250
M
Gr 250
St
Bs 250
AJ
Va 250
Te
Te 250
ČJL
Šl 250
OZ
Sw 250
D3
DM1
DM2
M
Dv 251
SVZ
Sd 251
USP
 251
NJ
NJ-P
Ha 237
AJ
AJ-P
Ns 251
EM
Uh 251
Úč
 251
ČJL
Ra 251
AJ
AJ-Z
Ns 251
NJ
NJ-Z
Ha 251
DM3
Vytvořené v programu Rozvrh 6 © RNDr. Červený
30.09.2019