Rozvrh hodin SŠSS
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
ST
Úterý
Třída
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
K1
Č1
KČ1A
NJ
1
Vy 301
AJ
2
Dk 321
TV
1
Ba P
AJ
2
Dk 321
ČJL
Ha 321
St
Sy 249
PV
 321
KČ1B
ČJL
Bj 110
St
Bt 110
NJ
1
Ha 110
TV
2
Or F
ZPV
Sa 110
AJ
1
Pe 308
AJ
2
Žá 110
Inf
1
Bt 230
Inf
2
Vr 222
PV
 249
CU1
K2
ČJL
Bj 211
Inf
Bt 212
Te
Te 211
NJ
Ha 211
M
Gr 211
AJ
Va 211
Č2
ZPV
Sa 309
ČJL
Šl 309
TV
Če TV
St
Bs 309
AJ
Va 309
NJ
Sw 309
Ek
Kr 309
KČ2A
KČ2B
CU2
ČJL
Šl 312
Ek
 312
Su
Bs 312
M
Gr 312
SZ
Te 312
TV
Or F
ZPV
Sa 312
K3
Inf
Mt 212
Te
Hr 249
TV
Ba TV
ČJL
Ra 303
AJ
Dk 201
St
Bt 303
Č3
Te
Te 249
Inf
Mt 202
St
Sy 249
ZPV
Sa 208
AJ
Va 208
KČ3
CU3
HRP1
HRP2
Te
Hr 214
Kr 214
M
Vi 232
NJ
1
Ku 301
Inf
2
Vi 202
Inf
1
Bt 230
NJ
2
Ku 301
TV
1
Ba P
TV
2
Če TV
AJ
1
Dk 214
AJ
2
Ns 308
HRP3
ČJL
Ra 111
St
Bs 111
Inf
Vr 222
AJ
1
Dk 201
AJ
2
Pe 111
M
Vi 232
Te
Sy 249
TV
Če TV
HRP4
SCR1
M
Dv 314
Inf
1
Vr 222
AJ
2
Ns 314
Bj 314
TSCR
Dv 204
AJ
1
Ns 314
Inf
2
Uh 202
Ek
Kr 314
HP
Sy 314
SCR2
HP
 249
KS
To 311
AJ
1
Pe 201
NJ
2
Ku 301
ČJL
Ra 311
M
Dv 311
NJ
1
Ha 311
AJ
2
Pe 308
Ra 311
SCR3
AJ
1
Žá 304
NJ
2
Vy 301
SCJ
1
Žá 308
SCJ
2
Pe 201
NJ
1
Sw 303
AJ
2
Žá 304
ČJL
Šl 304
TV
1
Or F
TV
2
Če TV
SVZ
Sd 304
SCR4
Úč
 232
PS
Dv 204
NJ
1
Vy 308
AJ
2
By 107
MM CR
 232
DK
Šl 107
ZPV
Sa 107
AJ
1
By 201
NJ
2
Sw 301
NS1
AJ
1
Ns 308
AJ
2
By 201
SVZ
Če 253
EM
Uh 108
AJ
1
Ns 108
AJ
2
By 203
Úč
Kr 108
NJ
Ku 301
M
Vi 232
NS2
Úč
Kr 302
ČJL
Ra 302
USP
 302
NJ
Vy 308
SCJ
By 201
EM
Uh 302
TV
Or P
D1
Te
Te 250
St
 250
ČJL
Šl 250
PV
 250
Ek
Hr 250
AJ
By 250
OZ
Sd 250
Inf
Uh 212
D2
D3
DM1
USP
Hr 251
Úč
Kr 251
NJ
NJ-P
Sw 237
AJ
AJ-P
Žá 251
M
Gr 251
ČJL
Ra 251
EM
Uh 251
AJ
AJ-Z
Pe 251
NJ
NJ-Z
Ha 251
Inf
Uh 212
DM2
DM3
Vytvořené v programu Rozvrh 6 © RNDr. Červený
30.09.2019