Rozvrh hodin SŠSS
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
ST
Pondělí
Třída
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
K1
Č1
KČ1A
Ek
Hr 321
AJ
1
Dk 321
TV
2
Če TV
Te
Hr 249
PV
 249
OZ
Ba 321
ČJL
Ha 321
ZPV
Sa 321
KČ1B
ČJL
Bj 110
KS
Sd 110
Te
Sy 110
OZ
Or 110
St
Bt 249
AJ
1
Pe 110
AJ
2
Žá 308
 
NJ
2
Ha 301
CU1
K2
PV
Te 249
Ek
Hr 211
Te
Te 211
ČJL
Bj 253
AJ
Va 211
TV
Ba P
Inf
Bt 212
Č2
PV
 309
OZ
Sw 309
AJ
Va 309
ČJL
Šl 309
Inf
Uh 212
Te
Sy 249
KČ2A
KČ2B
CU2
AJ
Pe 312
Inf
1
Vr 222
Inf
2
Bt 230
Te
Te 312
M
Gr 312
TV
Or TV
AJ
Pe 308
K3
ZPV
Sa 303
ZPo
Kr 303
ČJL
Ra 303
Te
Hr 303
AJ
Dk 303
OZ
Če 303
M
Gr 303
Č3
AJ
Va 208
St
Sy 208
ZPo
 208
M
Dv 208
PV
Te 208
NJ
Sw 208
KČ3
CU3
HRP1
HRP2
AJ
1
Dk 214
AJ
2
Ns 201
PV
Te 249
ČJL
Šl 214
St
Bt 214
M
Vi 232
ZPV
Sa 214
PV
Te 214
HRP3
TV
Če TV
 232
AJ
1
Dk 111
AJ
2
Pe 201
Te
Sy 111
ČJL
Ra 111
M
Vi 232
NJ
1
Sw 111
NJ
2
Vy 208
HRP4
SCR1
Ad
Sy 212
ČJL
Bj 314
Ek
Kr 314
ZPV
Sa 314
KS
Sd 314
AJ
1
Ns 201
NJ
2
Vy 301
M
Dv 314
SCR2
AJ
1
Pe 308
Inf
2
Uh 222
ZPV
Sa 311
ZCR
Ba 204
NJ
1
Ha 311
AJ
2
Pe 308
Ek
Kr 311
M
Dv 311
ČJL
Ra 311
SCR3
Úč
 304
ČJL
Šl 304
NJ
1
Sw 301
AJ
2
Žá 308
MM CR
 304
PS
Dv 204
M
Gr 304
TV
1
Or TV
TV
2
Če P
SCR4
ZCR
Va 204
AJ
1
By 107
Inf
2
Uh 202
AJ
1
By 201
NJ
2
Sw 107
NJ
1
Vy 301
AJ
2
By 201
Inf
1
Vr 222
Inf
2
Uh 202
TV
Ba F
NS1
ČJL
Šl 108
AJ
1
Ns 308
AJ
2
By 201
TV
Če TV
EM
Uh 108
SVZ
Če 253
USP
Bt 108
M
Vi 232
NS2
Úč
Kr 302
USP
 302
M
Vi 232
ČJL
Ra 302
AJ
Ns 308
SCJ
By 302
D1
D2
D3
DM1
DM2
DM3
Vytvořené v programu Rozvrh 6 © RNDr. Červený
30.09.2019