Obezita, kouření, drogy

 

 

Obezita

 

Přívod energie živinami v potravě zajišťuje životní funkce člověka. Pokud je přívod energie vyšší než její výdej, mluvíme o pozitivní energetické bilanci. V tomto případě přebytečné množství energie vede ke tvorbě energeticky nejbohatších látek – tuků. Pokud se tuk hromadí nadměrně, dochází ke vzniku obezity – otylosti.

Obezita je vlastně civilizační chorobou. Obezitu provází celá řada negativních zdravotních komplikací, např.

-         zvýšený výskyt srdečních a mozkových mrtvic u obézních

-         poruchy látkové přeměny hlavně sacharidů, které vedou k onemocnění cukrovkou

-         zvýšené množství cholesterolu může vyvolat aterosklerózu

-         zvýšené množství kyseliny močové může vyvolat onemocnění dnou, při kterém je postižen hlavně kloubový systém

-         velkou tělesnou hmotností trpí pohybový aparát, hlavně kyčle a kolena

-         na dolních končetinách se objevují křečové žíly, z nichž mohou vznikat záněty a trombózy ohrožující srdce

 

Stručná pravidla pro odtučňování

1.   Jíst méně a víckrát denně

2.   Jíst pomalu, ne hltavě

3.   Omezit přísun lipidů – tj. mléko s nižším obsahem tuků, nízkotučné jogurty

4.   Snížit spotřebu cukrů a sacharidů

5.   Zvýšit spotřebu zeleniny

6.   Zvýšit tělesný pohyb

 

 

Kouření

 

Kouření je forma drogové závislosti. Kouření nepřináší okamžité negativní důsledky. Kuřák se s cigaretou lépe vyrovná ze stresem, s úzkostnými stavy, rozčílením, přináší mu potěšení, pomáhá překlenout únavu a ochablost.

Nepříjemné zdravotní následky vznikají až později a nevidí důvod, proč kouření ihned zanechat.

 

Zdravotní následky

 

·       Ročně umírá v ČR, podle statistik, 30 – 40 tisíc lidí vlivem kouření.

·       Silný kuřák má v průměru o 8 – 9 let kratší život než nekuřák.

·       Velmi nebezpečné je kouření těhotných a kojících matek. Kouření ovlivňuje fyzický i mentální vývoj plodu.

·       Kouření urychluje a podporuje vznik aterosklerózy, zvyšuje krevní tlak vedoucí k srdečnímu infarktu.

·       Kuřáci vykazují o 100 % vyšší úmrtnost na nádorová onemocnění.

·       U kuřáků je zvýšené riziko karcinomu plic, hrtanu, dutiny ústní a ledvin.

·       Častým důsledkem kouření je kašel.

 

Léčba kuřáctví

 

1.   Zanechání kouření z vlastního rozhodnutí 

 

-         kuřák si najde svou vlastní cestu nebo motivem jsou tlaky okolí

 

2.   Zanechání kouření s pomocí

 

-         individuální poradenství, kde lékař doporučí snížit konzum denně na max. 10 cigaret

-         skupinové poradenství se zabývá přednáškami o toxikologii kouření, kde přednášky trvají 4 – 12 týdnů a využívají se filmy, diskuse atd.

-         výchovné a celospolečenské akce

-         farmakologická léčba

-         akupunktura

-         averzivní metody

 

q       Daleko nejlepší je z kouřením nezačínat.

q       V případě snahy odnaučit se kouřit je dobré obrátit se o radu na Národní centrum podpory zdraví, Sokolská ul. Praha 2.

 

 

Drogy

 

Spotřeba drog se mění a v posledních letech provází drogovou závislost i AIDS.

 

Příznaky

 

-         špendlíkovitě zúžené oči nebo velmi rozšířené zorničky očí

-         chování připomíná opilé bez pachu alkoholu z úst

-         zhoršení péče o sebe

-         nezájem o lidi a o všeobecně platné hodnoty

-         přecitlivělost

-         podrážděnost

-         změny nálad

-         vpichy na různých místech těla

 

 

Důvody brát drogy jsou různé

 

-         fyzické (zbavení bolesti)

-         psychické (snížení úzkosti)

-         sociální (úspěch u druhého pohlaví)

 

·       Droga však neřeší ani jeden problém, řešen je krátkodobé, problémy se naopak zhoršují a vedou člověka k dalším a dalším neřešitelným problémům.

·       Člověk závislý na droze platí za denní dávku i několik set korun, které nevydělá a tak si opatřuje peníze nelegálním způsobem.

 

Příklady některých používaných drog

 

1.   Organická rozpouštědla – zneužívají se čicháním

2.   Látky tlumivé nebo s povzbuzujícím účinkem – po odeznění se dostaví třes, nechutenství, bolesti hlavy, atd.

3.   Opiáty – látky se musí stále zvyšovat, aby se docílil účinek