SCR4     ST, LT
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
Týden Den 1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
ST Pondělí
TV 
Če F
MM CR 
 232
Inf 2
Vr 222
AJ 1
Ns 201
M 
Dv 304
Úč 
 232
ZCR 
Va 204
SCJ 2
Ns 304
     
Úterý
NJ 1
Fo 301
AJ 2
Ns 304
ČJL 
Bj 253
SVZ 
Če 304
AJ 1
Ns 304
NJ 2
Ku 301
TV 
Če F
MM CR 
 232
Inf 1
Mt 202
AJ 2
Ns 201
     
Středa
PS 
Dv 212
ZPV-E 
Sa 304
SZCR 
Va 212
Inf 2
Vr 222
AJ 1
Ns 304
AJ 1
Ns 304
NJ 2
Ku 107
ČJL 
Bj 253
       
Čtvrtek
ČJL 
Bj 304
NJ 1
Fo 304
AJ 2
Ns 308
ČJL 
Bj 253
M 
Dv 304
DK 
Šl 304
PS 
Dv 204
Inf 1
Mt 202
AJ 2
Ns 308
     
Pátek
Úč 
 232
Úč 
 232
SVZ 
Če 304
PS 
Dv 204
M 
Dv 304
SCJ 1
Ns 308
       
LT Pondělí
SVZ 
Če 304
PS 
Dv 204
ČJL 
Bj 253
M 
Dv 304
Úč 
 232
NJ 1
Fo 304
AJ 2
Ns 309
TV 
Če F
     
Úterý
ČJL 
Bj 253
TV 
Če P
Úč 
 232
NJ 1
Fo 301
AJ 2
Ns 304
Inf 2
Vr 222
AJ 1
Ns 201
DK 
Šl 304
Inf 1
Mt 202
     
Středa
PS 
Dv 204
ČJL 
Bj 304
MM CR 
 232
SZCR 
Va 212
AJ 1
Ns 304
NJ 2
Ku 301
SVZ 
Če 304
AJ 2
Ns 308
     
Čtvrtek
SCJ 1
Ns 304
ČJL 
Bj 304
AJ 1
Ns 304
NJ 2
Ku 301
ZPV-E 
Sa 304
M 
Dv 304
MM CR 
 232
AJ 2
Ns 304
Inf 1
Mt 202
     
Pátek
Úč 
 232
ZCR 
Va 204
Inf 2
Vr 222
AJ 1
Ns 308
M 
Dv 304
PS 
Dv 212
SCJ 2
Ns 308
       
Vytvořené v programu Rozvrh 5 © RNDr. Červený
16.12.2016