Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
LT
Středa
Třída
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
K1
M
 309
1
AJ
Dk 309
2
NJ
Vy 301
Ek
Kr 309
ZPV-F
Sa 309
Č1
ČJL
Šl 208
ZPV-F
Sa 208
St
 208
NJ
Sw 208
CU1
OK
Sy 312
ČJL
Bj 312
Ek
Uh 312
Su
Te 312
K2
AJ
Va 201
AJ
Va 201
Ek
Hr 108
2
Inf
Uh 222
1
Inf
Vr 202
Č2
AJ
Ns 314
St
Bt 314
M
Gr 314
OZ
By 314
HRP1
AJ
Dk 211
ČJL
Ra 211
PV
Te 211
M
Vi 232
SCR1
Ek
Kr 304
KS
Sy 304
ČJL
Šl 304
M
Gr 304
SCR3
M
Dv 104
Úč
 104
1
AJ
Žá 308
2
AJ
Pe 104
ČJL
Ra 104
NS1
ČJL
Bj 253
AJ
Pe 311
USP
Bt 311
NJ
Vy 311
Vytvořené v programu Rozvrh 6 © RNDr. Červený
19.06.2018