Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
LT
Středa
Třída
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
K1
M
 309
ZPV-F
Sa 309
1
TV
Če P
2
AJ
Dk 309
1
AJ
Dk 309
2
NJ
Vy 301
TH
Dk 309
Č1
Ek
Hr 208
PV
Te 208
Te
Re 208
St
 208
CU1
Te
Re 312
Ek
Uh 312
NJ
Vy 312
OK
Sy 312
K2
PV
Te 108
TV
Če TV
Ek
Hr 108
Inf
Vr 222
ZPV-Ch
Sa 108
Č2
AJ
Ns 314
ČJL
Bj 314
TH
Gr 314
ZPV-Ch
Sa 314
St
Bt 314
KČ3
TV
Če TV
Inf
Vr 212
St
 214
PV
 214
M
Gr 214
CU3
Te
Bs 110
TH
Bs 110
ZPV-E
Sa 110
SZ
Te 110
HRP1
AJ
Dk 211
PV
Te 211
St
Bt 211
M
Vi 232
TV
Če TV
M
Vi 211
HRP3
M
Gr 203
NJ
Vy 301
HRP
Sy 203
ČJL
Bj 203
TV
Or F
HRP
Sy 203
SCR1
HP
Sy 304
M
Gr 304
TV
Or TV
Ad
Uh 212
Inf
Vr 212
NS1
ČJL
Bj 253
AJ
Dk 311
ČJL
Bj 311
UP
Bs 032
UP
Bs 032
DM2
EM
Uh 251
P
AJ
Ns 251
EM
Uh 251
P
AJ
Ns 251
UP
Sy 251
M
Gr 251
Inf
Vi 222
Vytvořené v programu Rozvrh 6 © RNDr. Červený
22.05.2018