Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
LT
Čtvrtek
Vyučující
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
Mgr. Veronika Bajgarová
SCR1 
 314
SCR4 
ČJL 303
HRP4 
ČJL 103
CU1 
ČJL 321
Mgr. Dagmar Bartoníková
K1 
St 110
NS1 
USP 108
CU1 2
Inf 202
NS1 
USP 108
Mgr. Zuzana Byrtusová
HRP4 
AJ 103
Mgr. Ilona Černovská
NS1 
SVZ 108
HRP3 
TV F
CU1 2
TV TV
KČ3 2
TV TV
Mgr. Marcela Dunkerová
HRP3 
AJ 111
HRP1 1
AJ 
D3 P
AJ 250
Mgr. Jitka Dvořáková
SCR2 
M 311
KČ3 
M 208
DM3 
M 232
SCR2 
ZCR 204
Bc. Kamila Fukanová
CU1 
Te 321
CU3 
Su 303
K1 
PV 312
CU3 
Te 303
Mgr. Zuzana Grossová
SCR4 
M 232
HRP4 
M 103
KČ2A 
M 309
SCR3 
M 304
Ing. Felicia Hašková
DM3 
EM 251
DM3 
UP 230
KČ3 
ZPo 208
SCR4 
Úč 107
Mgr. Vlasta Černá
Č1 1
TV P
KČ2B 
OZ 211
KČ3 1
TV P
Mgr. Jan Hruška
HRP4 
HRP 103
D3 
ZPo 250
Č1 
Ek 312
K1 
Te 110
Ing. Veronika Kristiníková
SCR2 
Ek 107
K1 
Ek 110
NS2 
Úč 302
KČ2B 
Ek 211
Mgr. Pavlína Mušálková
KČ2A 
St 309
NS2 
USP 230
D3 K
St 237
KČ2A 
PV 309
Ing. Pavla Noskievičová
SCR1 1
AJ 314
SCR1 1
AJ 314
Mgr. Jolana Orlíková
CU1 1
TV TV
SCR2 
TV F
SCR2 
SVZ 311
Mgr. Jarmila Hartmanová
CU1 2
NJ 301
CU1 1
NJ 301
Č1 1
NJ 308
Mgr. Petra Radková
NS2 
ČJL 302
HRP1 
ČJL 104
DM3 
ČJL 251
HRP1 
ČJL 104
Mgr. Ing. Kateřina Salamonová
K1 
ZPV 110
SCR3 
ZPV 304
D3 
ZPV 250
Mgr. Hana Schwarzová
KČ3 
OZ 208
KČ2A 
NJ 309
D3 P
NJ 237
SCR1 
ZCR 204
Mgr. Hana Strádalová
HRP1 
SVZ 104
SCR4 
SVZ 253
HRP4 
SVZ 103
HRP1 
KS 104
Mgr. Monika Sysalová
SCR1 
HP 314
KČ2A 
Te 309
D3 Č
Te 250
DM3 
USP 251
Mgr. Zuzana Šlofarová
KČ2B 
ČJL 211
NS1 
ČJL 108
SCR3 
ČJL 304
SCR4 
DK 107
Mgr. Petra Tesková
Č1 
Te 312
KČ2B 
PV 211
HRP3 
PV 111
CU3 
OZ 303
Ing. Ivana Uherková
SCR1 2
Inf 202
CU1 1
Inf 212
NS2 
EM 301
Mgr. Pavel Viskup
D3 
M 250
NS2 
M 232
NS1 
Inf 230
HRP3 
M 232
Ing. Marian Vráblik
Č1 2
Inf 222
SCR3 2
Inf 222
HRP3 
Inf 222
KČ3 
Inf 212
Mgr. Jana Vyskočilová
CU3 
NJ 308
Č1 2
NJ 301
SCR1 2
NJ 308
Ing. Dagmar Žáčková
CU3 
AJ 303
HRP1 2
AJ 201
SCR3 1
AJ 304
KČ2B 
AJ 211
Vytvořené v programu Rozvrh 6 © RNDr. Červený
11.09.2019