Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
ST
Středa
Vyučující
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
Mgr. Veronika Bajgarová
ČJL SCR2 
107
ČJL KČ2A 
108
Mgr. Silvie Bártlová
Su CU2 
309
St KČ2A 
108
Mgr. Dagmar Bartoníková
Inf K3 
222
St KČ2B 
110
Mgr. Ilona Černovská
TV KČ2B 
TV
TV HRP1 
TV
Mgr. Jitka Dvořáková
TSCR SCR1 
304
TSCR SCR2 
107
Mgr. Zuzana Grossová
M SCR2 
107
M SCR1 
304
Ing. Felicia Hašková
Ek KČ1B 
208
 HRP1 
211
Mgr. Jan Hruška
Te K3 
214
Ek KČ2B 
110
Ing. Veronika Kristiníková
Ek KČ1A 
314
PN NS2 
302
ZPo Č3 
321
Mgr. Pavlína Mušálková
St Č3 
321
M KČ1A 
314
Ing. Pavla Noskievičová
AJ KČ1A 
314
AJ CU2 
Mgr. Jolana Orlíková
TV CU2 
P
TV NS1 
TV
Ing. Drahomíra Peňázová
AJ NS1 
311
SCJ NS2 
302
Mgr. Petra Radková
ČJL HRP1 
211
ČJL CU2 
309
Mgr. Ing. Kateřina Salamonová
ZPV-E Č3 
321
ZPV-F KČ1B 
208
Mgr. Hana Strádalová
OZ KČ1B 
208
OZ K3 
214
Mgr. Zuzana Šlofarová
Mgr. Petra Tesková
Te KČ2A 
108
St KČ1B 
208
Ing. Ivana Uherková
EM NS2 
302
Inf KČ2A 
212
Mgr. Zuzana Vandrolová
AJ Č3 
321
AJ K3 
214
Mgr. Pavel Viskup
M HRP1 
211
M NS1 
311
Ing. Marian Vráblik
Inf KČ2B 
202
Inf KČ1A 
212
Mgr. Jana Vyskočilová
NJ NS1 
311
NJ SCR2 
107
Ing. Dagmar Žáčková
AJ SCR1 
304
AJ SCR1 
304
Vytvořené v programu Rozvrh 6 © RNDr. Červený
4. 9. 2017