Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
LT
Úterý
Vyučující
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
Mgr. Veronika Bajgarová
ČJL SCR1 
107
OZ KČ2 
214
Mgr. Silvie Bártlová
AJ KČ1B 1
201
St KČ1A 
208
Mgr. Dagmar Bartoníková
Inf NS1 
Inf K2B D
230
Mgr. Zuzana Byrtusová
AJ KČ2 1
201
AJ K2B 1
309
Mgr. Ilona Černovská
OZ KČ1B 
110
TV SCR1 2
F
Mgr. Marcela Dunkerová
AJ NS1 2
311
AJ Č2B 2
308
Mgr. Lenka Alžběta Foldynová
NJ CU1 2
111
Ing. Felicia Hašková
Úč SCR3 
314
Ek KČ1B 
110
Mgr. Jan Hruška
Ek K2B 
309
Te K2B 
309
Ing. Veronika Kristiníková
Úč NS1 
311
Ek SCR2 
104
Mgr. Pavlína Mušálková
St KČ2 
214
St KČ1B 
110
Ing. Pavla Noskievičová
AJ NS1 1
308
AJ CU1 1
111
Mgr. Jolana Orlíková
OZ CU1 
111
TV K2B H
TV
Ing. Drahomíra Peňázová
AJ SCR3 
314
AJ SCR2 2
104
Mgr. Petra Radková
ČJL SCR2 
104
ČJL KČ1A 
208
Mgr. Ing. Kateřina Salamonová
ZPV-F CU1 
111
ZPV-Ch Č2B 
321
Mgr. Hana Schwarzová
NJ Č2B 1
301
NJ NS1 2
301
Mgr. Hana Strádalová
KS SCR1 
107
Mgr. Zuzana Šlofarová
AJ KČ1B 2
110
ČJL SCR3 
314
Mgr. Petra Tesková
Te KČ1A 
208
Inf KČ1A 
230
Ing. Ivana Uherková
Ek Č2B 
321
Inf SCR1 
212
Mgr. Zuzana Vandrolová
AJ KČ2 2
214
AJ K2B 2
201
Mgr. Pavel Viskup
Inf SCR2 
202
Ing. Marian Vráblik
Inf CU1 1
222
Mgr. Jana Vyskočilová
NJ SCR3 
301
NJ NS1 1
311
Ing. Dagmar Žáčková
AJ SCR2 1
308
AJ CU1 2
308
Mgr. Zuzana Grossová
M KČ2 
214
M Č2B 
321
Vytvořené v programu Rozvrh 6 © RNDr. Červený
18. 6. 2017