Dne 30. ledna 2017 učitelé anglického jazyka uspořádali pro své studenty konverzační soutěž v anglickém jazyce. Soutěž měla dvě části, poslechovou (30 min.) a ústní (příprava 10 min. + zkoušení 10 min.). Ústní část se skládala ze samostatného projevu na dané téma a konverzace se členem poroty dle vylosovaného tématu z oblasti hotelnictví, turismu a restaurace. 

Z projevu všech zúčastněných soutěžících bylo patrné, že se poctivě a zodpovědně připravili.

Síly byly velice vyrovnané a bylo obtížné stanovit toho nejlepšího. Nakonec po zvážení všech aspektů se vítězkou v kategorii I stala Markéta Jacková a v kategorii II Sabina Volkmerová.

Oběma vítězkám gratulujeme a držíme palce při jejich reprezentování naší školy v celostátní konverzační soutěži hotelových škol v cizích jazycích.

 

2017 soutěž v konverzaci v anglickém jazyce  001 2017 soutěž v konverzaci v anglickém jazyce  002 2017 soutěž v konverzaci v anglickém jazyce  003 2017 soutěž v konverzaci v anglickém jazyce  004 2017 soutěž v konverzaci v anglickém jazyce  005 2017 soutěž v konverzaci v anglickém jazyce  006 2017 soutěž v konverzaci v anglickém jazyce  007 2017 soutěž v konverzaci v anglickém jazyce  008 2017 soutěž v konverzaci v anglickém jazyce  009