„Za krásami Prahy“

Ve dnech 29.září 2016 — 1.října 2016 se konala odborná, literárně-historická exkurze „Za krásami Prahy“. Zúčastnili se jí žáci 4. ročníku oboru Služby cestovního ruchu.

Studenti začali svou návštěvu Matičky vlasti prohlídkou Pražského hradu, jeho největší dominanty, Chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha, dále jejich exkurze pokračovala ve Starém královském paláci, bazilice sv. Jiří a končila procházkou ve světoznámé Zlaté uličce. Profesionální přístup a odbornost paní průvodkyně studenti řádně ocenili dlouhým potleskem jako poděkováním. Přes Hradčanské náměstí jsme pak došli až k Černínskému paláci a Nerudovou ulicí se prošli až ke chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně, v němž všechny přítomné fascinovala nádherná barokní výzdoba. Náplní druhého dne byla komentovaná prohlídka Starého židovského města a 4 pražských synagog: Staronové, Pinkasovy, Maiselovy a Španělské. Po třech hodinách náročného výkladu jsme došli na Staroměstskou radnici, kde v přízemí sídlí pobočka Pražského informačního centra. Zdejší průvodkyně vybrala dobrovolníka, který si mohl vyzkoušet podávání informací přímo „za přepážkou“. Poté jsme absolvovali ještě návštěvu moderní, nově vybudované pobočky PIC zvané „Visitor Center“ na Havelském náměstí.

V 15:00 hodin začínala prohlídka Národního divadla. Z této návštěvy odcházeli studenti naprosto nadšení, a to nejen díky profesionálnímu vyprávění zaměstnankyně ND, ale také díky prohlídce různých částí divadla, včetně té střešní, která odkryla naprosto úžasný pohled na přilehlé okolí. Poté studenti vyrazili na Petřín. Lanovkou se dostali až k samotné rozhledně. Většinu asi odradila výška, či obava ze sebe samotných, proto raději volili prohlídku obludária a přilehlého okolí.

Závěrečný den začal na Vyšehradské skále. Pomalou ranní procházkou jsme došli až k místům, odkud Šemík provedl svůj slavný skok a pak „uháněl k Neumětelům“. Prohlédli jsme si park se sochami J. V. Myslbeka, zdejší baziliku Petra a Pavla a nemohli jsme opomenout Slavín. Prostřednictvím malého úkolu „Najdi 5 jmen slavných literátů 19. století“ studenti pečlivě procházeli hroby s pamětními náhrobky nejslavnějších a nejvýznamnějších osobností našich dějin.

Svou návštěvu Prahy jsme zakončili prohlídkou Památníku obětem heidrichiády v Resslově ulici. Aby mohli vstřebat velmi smutné a tristní informace o tomto místě, dostali studenti po zhlédnutí filmu, podzemní krypty a kostela sv. Cyrila a Metoděje osobní volno. Někteří zvolili procházku podél Vltavy, jiní si čas vyšetřili pro nákup suvenýrů pro své nejbližší.

Někteří z řad studentů byli v Praze poprvé, jiní ji navštívili s rodiči, ale většina na místech, kterými jsme společně procházeli, nikdy nebyla. Proto se všem naše společně strávené 3 dny velmi líbily a všichni se navraceli do Ostravy plni dojmů a nevšedních zážitků.

Veronika Bajgarová

praha exkurze 0001 praha exkurze 0002 praha exkurze 0003 praha exkurze 0004 praha exkurze 0005 praha exkurze 0006 praha exkurze 0007 praha exkurze 0008 praha exkurze 0009 praha exkurze 0012 praha exkurze 0015 praha exkurze 0016 praha exkurze 0017 praha exkurze 0018 praha exkurze 0019 praha exkurze 0020 praha exkurze 0021 praha exkurze 0022 praha exkurze 0023 praha exkurze 0024 praha exkurze 0025 praha exkurze 0026 praha exkurze 0027 praha exkurze 0028 praha exkurze 0029 praha exkurze 0030 praha exkurze 0031 praha exkurze 0032 praha exkurze 0033 praha exkurze 0034 praha exkurze 0035 praha exkurze 0036 praha exkurze 0037 praha exkurze 0038 praha exkurze 0039 praha exkurze 0041 praha exkurze 0042 praha exkurze 0043 praha exkurze 0044 praha exkurze 0045 praha exkurze 0046 praha exkurze 0047 praha exkurze 0048 praha exkurze 0049 praha exkurze 0050 praha exkurze 0051 praha exkurze 0052 praha exkurze 0053 praha exkurze 0054 praha exkurze 0055 praha exkurze 0056 praha exkurze 0059 praha exkurze 0060 praha exkurze 0061 praha exkurze 0062 praha exkurze 0064 praha exkurze 0066 praha exkurze 0067 praha exkurze 0068 praha exkurze 0069 praha exkurze 0070 praha exkurze 0072 praha exkurze 0073 praha exkurze 0074 praha exkurze 0075 praha exkurze 0076 praha exkurze 0077 praha exkurze 0078 praha exkurze 0079 praha exkurze 0080 praha exkurze 0083 praha exkurze 0084 praha exkurze 0086 praha exkurze 0087 praha exkurze 0088 praha exkurze 0090 praha exkurze 0091 praha exkurze 0092 praha exkurze 0093 praha exkurze 0094 praha exkurze 0095 praha exkurze 0096 praha exkurze 0097 praha exkurze 0098 praha exkurze 0099 praha exkurze 0100 praha exkurze 0101 praha exkurze 0102 praha exkurze 0103 praha exkurze 0104 praha exkurze 0105 praha exkurze 0106 praha exkurze 0107 praha exkurze 0108 praha exkurze 0109 praha exkurze 0110 praha exkurze 0111 praha exkurze 0112 praha exkurze 0113 praha exkurze 0114 praha exkurze 0115 praha exkurze 0117 praha exkurze 0118 praha exkurze 0119 praha exkurze 0120 praha exkurze 0121 praha exkurze 0122 praha exkurze 0123 praha exkurze 0124 praha exkurze 0125 praha exkurze 0126 praha exkurze 0127 praha exkurze 0128 praha exkurze 0129 praha exkurze 0130 praha exkurze 0131 praha exkurze 0132 praha exkurze 0133 praha exkurze 0134 praha exkurze 0135 praha exkurze 0136 praha exkurze 0137 praha exkurze 0138 praha exkurze 0139 praha exkurze 0140 praha exkurze 0141 praha exkurze 0143 praha exkurze 0145 praha exkurze 0146 praha exkurze 0147 praha exkurze 0148 praha exkurze 0149 praha exkurze 0150 praha exkurze 0151 praha exkurze 0152 praha exkurze 0153 praha exkurze 0154 praha exkurze 0155 praha exkurze 0156 praha exkurze 0157 praha exkurze 0158 praha exkurze 0159 praha exkurze 0160 praha exkurze 0161 praha exkurze 0162 praha exkurze 0163 praha exkurze 0164 praha exkurze 0165 praha exkurze 0166 praha exkurze 0167 praha exkurze 0168 praha exkurze 0169 praha exkurze 0170 praha exkurze 0172 praha exkurze 0173 praha exkurze 0174 praha exkurze 0175 praha exkurze 0176 praha exkurze 0177 praha exkurze 0178 praha exkurze 0179