Obsah projektu

Projekt je určen žákům:

 • 3-letých učebních oborů (Kuchař – Číšník - Cukrář)
 • 4-letých maturitních oboru ( Kuchař - Číšník).

Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení kvality výuky odborných předmětů se zaměřením na gastronomii. Projekt řeší tvorbu chybějícího výukového materiálu v tištěné (pracovní sešity) i multimediální podobě pro předměty Stolničení, Technologie, Potraviny a výživa. Snahou projektu je zkvalitnit přípravu žáků, zvýšit jejich odbornou kompetenci, zatraktivnit a zefektivnit výuku a prohloubit mezipředmětové vazby v rámci odborných předmětů. Výhodou projektu bude zřízení učebny pro výuku odborných předmětů s ICT technikou, obohacení výuky o nové výukové postupy s použitím výpočetní techniky a žáci si díky práci s nově vytvořeným výukovým materiálem ověří a zdokonalí své odborné dovednosti. V rámci projektu budou žáci proškoleni v oblasti zážitkové gastronomie a bude realizován projektový den jako podpora vzdělávacích činností zaměřených na mezipředmětové vazby a na zvýšení kompetencí pro společné řešení problémů.

Cíle projektu:

 • potlačení normativního typu výuky

 • obohacení výuky o nové výukové postupy s použitím výpočetní techniky

 • zkvalitnění výuky odborných předmětů

 • vytvoření výukového materiálu odborných předmětů 

  - Stolničení, Technologie, Potraviny a výživa (3 a 4-leté obory, tj. cca 620 žáků)

  • pracovní sešity v tištěné podobě

  • učebnice v multimediální podobě

 • prohloubení mezipředmětových vazeb v rámci odborných předmětů

 • proškolení realizátorů na téma „projektový den“ a realizace projektového dne

 • proškolení žáků na téma „Zážitková gastronomie“

 • realizace workshopu pro žáky z jiné školy

 • realizace závěrečného semináře pro pedagogy ze škol stejného zaměření