Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
http://www.esfcr.cz

Fakta O PROJEKTU

Název operačního programu:   Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa:  7.1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání
Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.1.07/03.0010
Doba realizace projektu: 1.6.2011 – 30.6.2012
Rozpočet projektu: 902 098,20 Kč
Příjemce finanční podpory: Střední škola společného stravování, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace

Realizační tým

Manažer projektu: Mgr. Markéta Kulhánková
Finanční manažer: p. Dagmar Skopalová
Realizátoři: Mgr. Dagmar Bartoníková
Mgr. Pavlína Mušálková
Mgr. Adriana Tošková
Mgr. Petra Tesková
Mgr. Monika Sysalová
Mgr. Zdeněk Remeš
 Konzultanti: Bc. Radek Plaček, DiS.
Bc. Zita Vantuláková
Administrativní pracovník: Iva Galačová